16 mei 2023

KNGF beraadt zich op vervolgstappen tegen Menzis

Omdat Menzis in zijn inkoopbeleid dataverzameling verplicht blijft stellen om in aanmerking te komen voor een basiscontract, heeft het KNGF op 31 maart jl. een brief aan de voorzitter van de raad van bestuur van Menzis, Wouter Bos, gestuurd.

Aansluitend heeft het bestuur ook Wouter Bos persoonlijk verzocht om deze contractseis in te trekken. Deze eis is namelijk niet in lijn met het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep. De leden hebben aangegeven dat het bepalen en borgen van kwaliteit aan de beroepsgroep is. Inschrijving in het individueel register is voldoende om voor een basiscontract van een zorgverzekeraar in aanmerking te komen. De contacten met Menzis hebben desondanks niet tot het gewenste resultaat geleid.

Het KNGF juicht het stimuleren en belonen van dataverzameling toe. Maar het verplichten ervan door zorgverzekeraars is funest voor de betrouwbaarheid van de data en het verbeterpotentieel dat hieruit voortkomt. Het laatste betekent een stop aan de vooruitgang in de zorg. Dat accepteren wij niet.

Naar aanleiding van het 100-leden initiatief dat tijdens de vorige ALV’s van het KNGF op de agenda stond, heeft het KNGF-bestuur op 11 mei jl. overleg gevoerd met de indieners. Daarbij is met de indieners besproken welke maatregelen tegen de opstelling van Menzis genomen kunnen worden. Op basis van extern juridisch advies is duidelijk dat het KNGF juridisch gezien Menzis niet kan verbieden om deze eis voor een basiscontract in zijn inkoopbeleid op te nemen. Het KNGF-bestuur beraadt zich nu op vervolgstappen en blijft hierover in nauw contact met de initiatiefnemers van het 100-leden initiatief. Het KNGF zal de leden zo spoedig mogelijk informeren over het vervolg.