interview.png
24 januari 2023

‘Kwaliteit is iets tussen patiënt en fysiotherapeut’

Wat vinden fysiotherapeuten van kwaliteit en het Kwaliteitshuis Fysiotherapie? Rien van Manen, eigenaar van twee praktijken in Borger en Klazienaveen: ‘Wij bepalen wat de kwaliteit is en niet de zorgverzekeraars.’

Rien van Manen (62) heeft twee fysio/manueeltherapiepraktijken in Borger en Klazienaveen. Nadat hij twintig jaar als accountmanager MKB in het bankwezen werkte, schoolde hij zich 22 jaar geleden om tot fysiotherapeut.

 

1 Wat betekent kwaliteit voor jou in je dagelijks werk?

‘Kwaliteit is iets tussen de patiënt en de fysiotherapeut. De patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat hij goed wordt behandeld. Dat begint al bij iemand op de juiste manier bejegenen tijdens het eerste telefoongesprek of het gesprek aan de balie. En ook het goed oppakken van de klacht is kwaliteit, tot en met de nazorg aan toe. Je moet ook eerlijk kunnen zeggen en uitleggen: ik kan je niet verder helpen, en iemand doorverwijzen naar een discipline die dat eventueel wel kan.’

2 Maak je die kwaliteit zichtbaar voor de buitenwereld?

‘Dat zou ik eigenlijk moeten doen. We zouden de uitslagen van patiëntenquêtes op social media kunnen zetten om te laten zien dat we kwaliteit hoog in het vaandel hebben, maar tot nu toe komt dat er niet van. We zijn er blij mee dat we altijd boven de 9 zitten, maar in het noorden zijn we niet zo van het pochen.’

3 Wat doe jij om je kwaliteit op peil te houden?

‘Ik bekijk alle patiëntenquêtes goed: wat kunnen we nog verbeteren? Tijdens de werkoverleggen bespreek ik met mijn collega’s de uitslagen van die enquêtes. Zijn er punten ter verbetering en zo ja, hoe pakken we die op? Ook luisteren we goed naar onze stagiairs die vaak gezond kritisch zijn: waarom doen jullie dat zo?’

4 Sta je erachter dat je beroepsgroep gezamenlijk bepaalt wat de kwaliteit van fysiotherapie is?

‘Ja. De beroepsgroep weet waarover wij het hebben, heeft geen dubbele agenda.’

5 Wat vind je van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie?

‘Het Kwaliteitshuis is een goed ding, maar moet nog ingeburgerd raken. Het KNGF moet erop letten dat kwaliteit het ding blijft van de fysiotherapeuten en van niemand anders. Wij bepalen wat de kwaliteit is en niet de zorgverzekeraars. Ik stemde – hetzij niet van harte – voor het 100 leden initiatief in de algemene ledenvergadering van het KNGF. Om aan te geven: laten we het Kwaliteitshuis beschermen en ervoor vechten.’

6 SKF en KNGF concludeerden vorige week dat samenwerken nu niet mogelijk is. Wat is jouw reactie daarop?
Ik snap hoe dan ook niet dat er fysiotherapeuten zijn geweest die zich hebben afgescheiden in het SKF. Het SKF is misschien met goede bedoelingen ontstaan, maar dit vind ik te zot voor woorden. Zet je ego aan de kant en denk aan al je collega’s. En aan de cao die eraan zit te komen. We moeten eenheid hebben, we staan al niet sterk.’

7 Wat moet het KNGF nu (anders) doen als het gaat om de inrichting van het Kwaliteitshuis? Wat heb jij als fysiotherapeut nodig als het gaat om het Kwaliteitshuis?

‘Het KNGF moet doorgaan zoals de bedoeling was. En laten zien dat het KNGF het allerbeste de belangen van de fysiotherapeuten kan vertegenwoordigen. Wat ik nodig heb van het Kwaliteitshuis? Kwaliteit is slecht meetbaar en vaak meer subjectief. Het is fijn als het Kwaliteitshuis een goed fundament heeft dat aangeeft wat kwaliteit in het algemeen inhoudt. Als houvast: zó kijken we tegen kwaliteit aan.’

8 Sommige leden zijn kritisch over het Kwaliteitshuis. Wat zou je tegen hen willen zeggen?

‘Geef het een kans.’