20230112_bfoto_kngf_av6a7239.jpg
17 januari 2023

Nieuwjaarsbijeenkomst belangenorganisaties

Op donderdag 12 januari organiseerden KNGF, KNMG, KNMP, KNMT, KNOV en V&VN weer een nieuwjaarsbijeenkomst.

De afgelopen twee jaar was dit door corona onmogelijk. Deze keer was het KNGF verantwoordelijk voor de organisatie. Zowel minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als ook minister Helder voor Langdurige Zorg  en Sport waren aanwezig.

KNGF-voorzitter Guido van Woerkom sprak de aanwezigen toe over het Integraal Zorg Akkoord, met speciale aandacht voor ‘versterking van de organisatie van eerstelijnszorg ten behoeve van passende zorg voor de patiënt’. Minister Kuipers deelde zijn visie op dit thema en beantwoordde in een interactief tweegesprek een aantal vragen. Aansluitend deelde Marieke Schuurmans (NZa) haar visie. Rode draad in de bijdragen van alle sprekers was de oproep tot meer samenwerking binnen de eerstelijnszorg en over de grenzen van de lijnen heen.

DE SPELD LIVE zorgde voor een komische afsluiting.

Het KNGF-bestuur kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst, waarmee een goede basis is gelegd voor vruchtbare samenwerking tussen de zorgorganisaties in 2023