web-kngf-06okt--119--mcklin-fotografie.jpg
26 januari 2023

Minister Kuipers stuurt adviesrapport fysiotherapie naar Tweede Kamer

Minister Kuipers (VWS) heeft 25 januari een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het adviesrapport 'Samen in beweging naar besluitvorming over een aanspraak op passende eerstelijns fysio- en oefentherapeutische zorg uit het basispakket' van het Zorginstituut Nederland.

De brief schetst de route om fysiotherapie in een open aanspraak in de basisverzekering op te nemen.

Het rapport beschrijft de door het Zorginstituut voorgestelde route om tot een eindadvies aan de minister te komen over wat "passende zorg" betekent voor fysio- en oefentherapie in de basisverzekering.  Hierin staan drie randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat een eindadvies uitgebracht kan worden: de ontwikkeling van een kwaliteitskader fysiotherapie, inzicht in de effectiviteit van fysiotherapie (waardegedreven zorg) en een advies over passende bekostiging. Het KNGF is uiteraard nauw betrokken bij de uitvoering van dit plan van aanpak, samen met SKF en VvOCM, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Het KNGF is blij met deze eerste stap op weg naar het einddoel van open aanspraak voor eerstelijns fysio- en oefentherapie per 1 januari 2025. Een open aanspraak is nodig om de toegankelijkheid van fysio- en oefentherapie voor patiënten te verbeteren. Ook kan dit ertoe leiden dat zwaardere zorg voor patiënten wordt voorkomen en zij niet hoeven uit te wijken naar duurdere zorg in het ziekenhuis.

In de brief spreekt minister Kuipers zijn waardering uit voor het Zorginstituut en de betrokken partijen. Voor de zomer van dit jaar komt de minister met zijn beleidsreactie op het adviesrapport.