tweede-kamer.png
17 januari 2023

Minister Kuipers beantwoordt Kamervragen Van den Berg (CDA)

Op 22 november meldden we dat drie Kamerleden schriftelijke vragen over fysiotherapie hadden gesteld aan minister Kuipers van VWS.

Na wat vertraging kwamen op 12 januari dan toch de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Joba van den Berg (CDA).

Kamerlid Van den Berg vroeg minister Kuipers naar zijn reactie op een alarmerend nieuwsbericht over fysiotherapie. De minister antwoordt hierop: ‘Het is geen goed bericht dat fysiotherapeuten zorgen hebben over de toekomst. […] Ik vind het belangrijk dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen goede afspraken maken over tarieven en de kwaliteit van de zorg. […] Hierbij moeten zorgverzekeraars een balans vinden tussen passende tarieven voor fysiotherapeuten en betaalbaarheid voor de cliënt. […] Op korte termijn ga ik met zorgverzekeraars in gesprek over mogelijke verbeteringen. Voor de langere termijn zet ik in op het verbeteren van de aanspraak.’

Minister Kuipers schrijft verder in zijn antwoorden: ‘Ik ben het met de voorzitter van het KNGF eens dat we opnieuw moeten kijken naar de aanspraak van fysiotherapie in het basispakket.’ Hierom heeft het Zorginstituut een opdracht voor het traject ‘Naar een passende aanspraak voor eerstelijns fysio- en oefentherapie’ gekregen. De belangrijkste overweging voor Kuipers om mogelijk meer fysiotherapie in het basispakket op te nemen, is dat fysio- en oefentherapie kan bijdragen aan de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren van patiënten en in sommige gevallen andere, vaak duurdere, (tweedelijns)zorg kan voorkomen. ‘Fysiotherapie is basiszorg die men binnen de eerste lijn mag verwachten, mits het voldoet aan de wettelijke eisen, zoals de stand van de wetenschap en praktijk’, aldus Kuipers.

Wat betreft de onderzoeken door het Zorginstituut naar de toekomst van de fysiotherapie, deelt minister Kuipers mee dat KNGF, VvOCM, SKF, ZN en de Patiëntenfederatie momenteel een kwaliteitskader opstellen. Op basis daarvan gaan partijen in gesprek over welke zorg in aanmerking komt om in het basispakket opgenomen te worden. De NZa zal daarnaast een advies opstellen over passende bekostiging.

Binnenkort zal minister Kuipers de programmalijn van het Zorginstituut aan de Kamer sturen, waarin uitgebreider staat beschreven welke stappen nodig zijn om tot een passende aanspraak voor fysiotherapie te komen.

 

Wil je contact met KNGF Public Affairs?

Gerben Horst
Adviseur Public Affairs
[email protected]