ontwerp-zonder-titel-4.png
26 januari 2023

Kwaliteitshuis Fysiotherapie: we gaan door!

Laat er geen misverstand over bestaan: hoewel we zeer teleurgesteld zijn over het mislukken van de samenwerking met SKF, bouwt het KNGF verder aan het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.

Dat betekent, één plek om je te registreren als individueel fysiotherapeut met alle daarbij behorende verbijzonderingen, of als praktijk. Wil je als praktijk in het Kwaliteitshuis geregistreerd worden, dan kan dat in het Basisregister of in het Extra-register.

Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie valt organisatorisch onder het KNGF. Dat betekent dat het het enige register in Nederland is waar fysiotherapeuten en praktijken direct invloed op hebben. Fysiotherapeuten beslissen daarmee zelf over de kwaliteit van de beroepsgroep.

Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is onafhankelijk. Zorgverzekeraars hebben er geen invloed op en het KNGF-bestuur zal niet toestaan dat zorgverzekeraars er selectief in shoppen.

Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is gebouwd op de actieve inbreng van zo’n 80 praktiserende fysiotherapeuten en praktijkhouders, alle Beroepsinhoudelijke Verenigingen en externe experts. Het is dus niet het idee van enkelen, maar een breed gedragen systeem waar echte deskundigen hun inbreng bij hebben gehad. Daarnaast hebben KNGF-leden in een aantal stappen tijdens diverse Algemene Ledenvergaderingen er hun goedkeuring aan gegeven.

Een beroepsgroep die z’n kwaliteit op deze manier stimuleert, beheert en borgt, maakt aan de buitenwereld duidelijk dat ze het vak van fysiotherapeut verder willen ontwikkelen. Dat vormt een krachtig en onmisbaar argument in de verdere belangenbehartiging waarvoor het KNGF als beroepsvereniging breed erkend wordt. Dé belangenbehartiger van alle fysiotherapeuten van Nederland.

Zorgverzekeraars hebben gemeld graag met het KNGF-bestuur te willen overleggen over het voornemen om het Kwaliteitshuis Fysiotherapie te voltooien. Los daarvan is het natuurlijk ook belangrijk dat alle leden van het KNGF om hun eigen kwaliteit heen gaan staan. Dat kan door op de komende Algemene Ledenvergadering van het KNGF (1 februari a.s.) massale steun uit te spreken voor het Kwaliteitshuis Fysiotherapie en onze gezamenlijke visie op de ontwikkeling van kwaliteit.

Lees hoe het kwaliteitshuis in elkaar zit

Bekijk hier de meest gestelde vragen over het Kwaliteitshuis