ontwerp-zonder-titel-5.png
17 januari 2023

KNGF gaat door met kwaliteitshuis

Op 12 januari 2023 maakten SKF en het KNGF bekend dat de fusie van beide organisaties in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie niet doorgaat omdat SKF het formele samengaan niet wil doorzetten.

De teleurstelling is groot bij bestuur en directie, de organisatie en de beroepsinhoudelijke verenigingen van het KNGF, dat dit ondanks onze enorme inzet in de afgelopen twee jaar niet mogelijk is gebleken.

Op 13 januari heeft het KNGF-bestuur in een brief naar SKF gereageerd over hun onjuiste berichtgeving. Het KNGF licht in haar reactie nog eens toe hoe zij afstand heeft genomen van de oorspronkelijke tekst van het 100-ledeninitiatief in de ALV van 16 november 2022.

Schorsing van het Kwaliteitshuis is onwenselijk

Met de memorie van toelichting hebben KNGF-bestuur en de initiatiefnemers ervoor gezorgd dat het 100-ledeninitiatief zowel de verenigingsdemocratie als de bestuurlijke verantwoordelijkheden van het bestuur respecteert. De mogelijkheid van schorsing van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie (zoals verwoord in de oorspronkelijke tekst van het agenda-initiatief) is daarmee definitief van de baan. Een schorsing van het Kwaliteitshuis is niet alleen onwenselijk, maar druist ook in tegen onze visie, en is niet in lijn met de statuten en reglementen van het KNGF. Daarbij blijkt uit juridische toetsing dat het besluit door de voorzitter in vergadering genomen - na discussie met leden - geldend is. Het feit dat vooraf gestemd kon worden, maakt dat niet anders. 

Het KNGF komt op voor alle fysiotherapeuten en dat blijven we doen. We willen in het vernieuwde kwaliteitshuis een plek bieden voor alle fysiotherapeuten van Nederland. Of je nu gespecialiseerd bent of niet, en of je nu voorop wilt lopen in de innovatie van ons vak of niet. Met de daarbij horende verschillen in beloning.

Plan van aanpak gericht op de toekomst

Inmiddels zijn we aan de slag om de acties te benoemen en een plan van aanpak te maken voor onze toekomst. En om alle vragen over dit onderwerp van leden en andere belanghebbenden te verzamelen en deze zo snel mogelijk te beantwoorden. Persoonlijk of via publicaties.  

Het KNGF had 2023 graag met haar leden op andere wijze willen starten. Want zoals aangekondigd in de nieuwjaarskaart aan onze leden: ‘Eén beweging, samen sterk staan, dat is waar het KNGF voor wil gaan.’ Ook in onze nieuwsberichten en interviews van de afgelopen weken hebben we laten zien dat dat dit de koers is die we willen varen.  

Het KNGF gaat door op de ingeslagen weg en gaat door met een vernieuwd kwaliteitshuis. Dat is nog steeds waar we voor staan. Dit bespreken we graag met leden in de aankomende ALV op 1 februari 2023 en in vragenuurtjes voorafgaand aan de ALV. Je kunt je voor deze vragenuurtjes aanmelden via MijnKNGF. De vragenuurtjes worden online gehouden op 18, 19, 23 en 25 januari om 19.00 uur. Je bent van harte welkom!

Lees ook het interview met Guido van Woerkom over onze visie op kwaliteit en onze koers in de aanstaande FysioPraxis, die volgende week op de mat ligt.