kngf---selectie---lr--003--mcklin-fotografie.jpg
31 januari 2023

Kamerlid Van Haga: waarom betalen verzekeraars steeds minder voor fysiotherapie?

Het Tweede Kamerlid Van Haga heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Kuipers (VWS) over oplopende wachttijden in de huisartsen- en fysiotherapeutische zorg.

Van Haga vraagt wat de minister ervan vindt dat zorgverzekeraars steeds lagere tarieven bieden voor fysiotherapie, waardoor ze hun werk niet naar behoren kunnen uitvoeren en patiënten niet de (gehele) behandeling krijgen die zij nodig hebben. ‘Hoe gaat u zorgen voor passende tarieven voor fysiotherapeuten en betaalbaarheid voor de zorgvrager?’, wil Van Haga weten.

Verder stelt Van Haga vragen over het kwaliteitskader fysio- en oefentherapeutische zorg: ‘Hoe wordt bepaald of aan de randvoorwaarden van het nieuwe kwaliteitskader fysio- en oefentherapeutische zorg wordt voldaan? Wat zijn daarvoor de criteria en hoe zijn deze opgesteld? Wanneer valt iets onder passende zorg en op welke gronden is dat vastgesteld? Welke overwegingen spelen hierbij een rol? Wanneer is de zorg van toegevoegde waarde en wanneer niet? Op welke manier spelen financiële overwegingen hierin een rol en/of zijn leidend?

Daarnaast wil Van Haga weten waarom ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ als leidend wordt genomen in het kabinetsadvies over de fysio- en oefentherapeutische zorg, in plaats van de zorgbehoefte van de patiënt op persoonlijk niveau. Van Haga stelt te vrezen dat dit leidt tot ‘te generalistisch werken’.

Tot slot vraagt hij hoe de minister het beroep van fysiotherapeut weer aantrekkelijk gaat maken voor jonge mensen, zodat meer mensen voor deze beroepsgroep zullen kiezen. Minister Kuipers heeft drie weken om de vragen te beantwoorden. Wij zullen die antwoorden in Fysio E-nieuws publiceren.

Oplopende wachttijden in de huisartsen- en fysiotherapeutische zorg