25 januari 2023

Indienen uitstelverzoek renseigneringsplicht bij Belastingdienst

Omdat we niet weten of we voor 1 februari een uitspraak krijgen van de betrokken instanties en bewindspersonen of de renseigneringsverplichting van tafel gaat of niet, adviseren we praktijken die inhoudingsplichtig zijn of een uitnodiging hebben ontvangen van de Belastingdienst om uiterlijk 31 januari 2023 aan de verplichting te voldoen.

Lukt dit niet, dan kan je een verzoek om uitstel indienen voor het doen van de opgaaf UBD (uitbetaalde bedragen aan derden). Onder vermelding van de reden kan uitstel gevraagd worden bij de inspecteur van het belastingkantoor, waar je renseigneringsverplichting onder valt. Welke inspecteur dat is, staat op bijvoorbeeld de aangiftebrief loonheffingen. Voor een uitstelverzoek kan je onderstaande tekst gebruiken. Vergeet niet zelf de uitsteldatum aan te passen.  

“Hierbij verzoek ik als inhoudingsplichtige om uitstel voor het aanleveren van de gegevens over Uitbetaalde Bedragen aan Derden zoals geregeld in artikel 22a van het Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting 2001. Gezien de aanlevertermijn die op korte termijn verstrijkt, lukt het niet om alle benodigde gegevens te verzamelen, omdat ik hierbij afhankelijk ben van derden. Graag wil ik uitstel tot X-X-2023”.  

Zie ook 'Betalingen aan derden voor 1 februari 2023 melden bij de Belastingdienst'