interview.png
19 januari 2023

‘Het is goed dat het KNGF de kwaliteit bepaalt’

Wat vinden fysiotherapeuten van kwaliteit en het Kwaliteitshuis Fysiotherapie? Wim te Wierik van Fysiotherapie Helmerhoek in Enschede: ‘Zo kunnen we een geluid laten horen richting allerlei instanties die brede eisen aan ons stellen.’

In een serie van 5 interviews met bekende en minder bekende KNGF-leden geven we in de komende weken inzicht in hun denken over kwaliteit en het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.

Wim te Wierik (60) werkt als hart-vaat-long fysiotherapeut en leefstijlcoach in zijn eenmanspraktijk bij Fysiotherapie Helmerhoek in Enschede. Hij deed een master geriatriefysiotherapie en werkt als docent fysiotherapie aan Saxion Hogeschool Enschede.

Wat betekent kwaliteit voor jou in je dagelijks werk?

‘Kwaliteit omvat voor mij veel verschillende aspecten. Bijvoorbeeld dat ik parate kennis, vaardigheden en ervaring inzet bij het beantwoorden van de hulpvraag van de patiënt. Zie ik voor mijn patient een indicatie voor fysiotherapie en ben ik wel de juiste fysiotherapeut voor deze patient? Daarnaast is kwaliteit ook mijn werk goed plannen en organiseren, duidelijk communiceren, netwerken met andere zorgverleners en openstaan voor vernieuwing. Ook zorgen dat ik mijn financiële en patiëntenadministratie en registratie op orde heb, valt voor mij onder kwaliteit.’

Maak je die kwaliteit zichtbaar voor de buitenwereld?

‘Vanaf dat ik ging werken als fysiotherapeut, ben ik transparant in wat ik doe. Dat begon al met mijn fysiotherapeutische handelen, verslaglegging en registratie in het verpleeghuis waar ik werkte. Nu draag ik mijn kennis en ervaring uit via dagelijks handelen in de praktijk en op de website, en door zichtbaar aanwezig te zijn in de wijk waar ik werk. Maar ook tijdens presentaties die ik geef en tijdens intervisie met collega’s.’

Wat doe jij om je kwaliteit op peil te houden?

‘Dat gaat op een vanzelfsprekende manier. Ik studeer, lees veel artikelen, ga naar symposia en communiceer met vakgenoten. Dat moet ook, want ik geef les op de Hogeschool en ben voorzitter van het Hart Vaat Long netwerk Twente. Dan wil ik goed beslagen ten ijs komen.’

Sta je erachter dat je beroepsgroep gezamenlijk bepaalt wat de kwaliteit van fysiotherapie is?

‘Ja. Zo kunnen we een geluid laten horen richting allerlei instanties die brede eisen aan ons stellen. Zoals de zorgverzekeraars en Chronisch Zorgnet. Hopelijk gaan externe partijen minder bepalen wat wij doen om kwaliteit te waarborgen. Ik ben er een groot voorstander van dat wij als KNGF die kwaliteit gaan bepalen, want ik denk dat wij dat prima kunnen. We schrijven immers ook richtlijnen. Als we met een eenduidig verhaal komen, gebaseerd op goede argumenten, dragen we naar de buitenwereld uit wat onze kwaliteit is. Dat we een krachtige beroepsgroep zijn die de zaken goed voor elkaar heeft, en een belangrijke speler in de zorg zijn. Een mooi actueel voorbeeld is dat het ministerie van VWS zich ervoor gaat inzetten dat fysiotherapie weer in de basisverzekering moet komen.’

SKF en KNGF concludeerden vorige week dat samenwerken nu niet mogelijk is. Wat is jouw reactie daarop?

‘Dat die samenwerking van de baan is, vind ik zeer teleurstellend. Laat alle verantwoordelijken opnieuw proberen om eenheid te creëren. Wat zijn de mogelijkheden van het KNGF met betrekking tot het 100-ledeninitiatief? Waarom is het SKF zo bang dat de positie van hun deelnemers wordt aangetast? Misschien heb ik het niet goed begrepen maar volgens mij was in het nieuw ingerichte Kwaliteitshuis ruimte voor alle fysiotherapeuten en praktijken om deel te nemen. Het Kwaliteitshuis had toch een systematische opbouw met verschillende kwaliteitsniveaus met een daaraan gekoppelde financiering? Het is dan aan de fysiotherapeuten en de praktijken om zelf te bepalen op welk kwalitatief niveau ze willen deelnemen en/of zich doorontwikkelen? Zo wordt niemand uitgesloten.’

Wat moet het KNGF nu (anders) doen als het gaat om de inrichting van het Kwaliteitshuis? Wat heb jij als fysiotherapeut nodig als het gaat om het Kwaliteitshuis?

‘Als fysiotherapeut weet ik heel goed hoe het individuele register werkt. Het lijkt me goed als het KNGF zo snel mogelijk duidelijk maakt hoe het praktijkregister werkt en welke eisen daarin worden gesteld. Zeker nu de samenwerking tussen het KNGF en het SKF niet gelukt is. Hoe ziet het reflecterend leren er voor praktijken uit en wat is de inhoud van de beschreven ontwikkelpaden?’