fusie-van-de-baan.png
12 januari 2023

Formele fusie SKF en KNGF van de baan

SKF en het KNGF zijn teleurgesteld bekend te moeten maken dat het samengaan niet lukt.

Ondanks twee jaar intensief overleg en een gedeeltelijke samenwerking, kunnen de afspraken nu niet worden vastgelegd in een formeel samengaan. De twee werelden komen niet voldoende overeen om over te gaan tot een fusie.

Het KNGF en SKF dragen er zorg voor dat de registratie van fysiotherapeuten en praktijken doorlopen. Beide partijen zullen zelfstandig hun achterban informeren over hoe men verder omgaat met deze teleurstelling. De al gerealiseerde fusie in de accreditatie van scholingen blijft bestaan.

KNGF ontwikkelt het Kwaliteitshuis Fysiotherapie verder

De bestuurlijke verantwoordelijkheden van een beroepsvereniging met leden zoals het KNGF, en die van een stichting als de SKF, verschillen teveel om gezamenlijk door te kunnen gaan op de eerder ingeslagen weg. Beide partijen hebben dit na een lange aanloop van gesprekken, intensieve samenwerking en positieve intenties, tot hun teleurstelling moeten concluderen. Het KNGF gaat vanaf nu dan ook zelfstandig door met de ontwikkeling van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.

Kwaliteit is van de beroepsgroep. Fysiotherapeuten bepalen wat goede fysiotherapie is, hoe we die kwaliteit borgen en wat we daarover met anderen delen. Alle onderdelen in het Kwaliteitshuis zijn even belangrijk om de goede zorg aan patiënten te kunnen leveren. Het Kwaliteitshuis kent dus differentiaties, waarmee het een afspiegeling is van de diversiteit binnen de beroepsgroep en de  hulp- en zorgvragen van patiënten.

De wens van onze leden om te komen tot een praktijkregister blijft voor het KNGF leidend. Daarom gaat het KNGF door met de ontwikkeling van het in 2022 gestarte praktijkregister als onderdeel van het Kwaliteitshuis.

Het KNGF zal de leden snel informeren over de concrete uitwerking van de ambities. Tijdens de ALV van 1 februari a.s. zal het bestuur de stand van zaken en de verdere ontwikkeling van het Kwaliteitshuis uiteenzetten en toelichten hoe we samen met de leden verder invulling geven aan de meerjarenvisie.

Vragen

Het bericht dat KNGF en SKF niet zullen samengaan, kan vragen oproepen. Die vragen kunnen leden in ieder geval stellen aan [email protected] of door te bellen met 033-467 29 29.

Aangezien dit bericht ook voor de werkorganisatie van het KNGF onverwacht komt, moeten veel praktische vragen nog beantwoord worden. We vragen daarom jullie begrip als we nog niet overal antwoord op kunnen geven. We zullen de leden direct informeren als er duidelijkheid is over de directe gevolgen en de praktische uitwerking van dit besluit.

Online vragenuurtjes

Een andere mogelijkheid om je vragen te stellen is door deel te nemen aan één van de vragenuurtjes die in de aanloop naar de Algemene Ledenvergadering van het KNGF op 1 februari a.s. worden georganiseerd. Tijdens die vragenuurtjes spreek je direct met KNGF-bestuursleden en je collega’s en kun je je mening ventileren.

Je kunt je voor deze vragenuurtjes aanmelden via MijnKNGF. De vragenuurtjes worden online gehouden op 18, 19, 23 en 25 januari om 19.00 uur. Je bent van harte welkom!