02 februari 2023

Het Consilium zoekt nieuwe leden

Het Consilium van het KNGF zoekt twee nieuwe leden die de stem van de algemeen fysiotherapeut kunnen verkondigen.

  • Voel jij je als fysiotherapeut betrokken bij je beroepsgroep?
  • Ben jij op de hoogte van de ontwikkelingen in de (fysiotherapeutische) zorg?
  • Heb jij ideeën over hoe de fysiotherapie zich zou moeten ontwikkelen?
  • Heb jij interesse om onderdeel te zijn van het KNGF?

Dan is een plek in het Consilium mogelijk voor jou een interessante uitdaging! Het Consilium is het onafhankelijke adviesorgaan van het KNGF, en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over de hoofdlijnen van (en de ontwikkeling van) beleid, strategische doelen, de verantwoording van dat (financieel) beleid en realisatie van die doelen voor de leden.

Zo’n zes tot acht keer per jaar vergadert het Consilium (op donderdagavond) over bovenstaande thema’s met elkaar en met het bestuur van het KNGF. Ter voorbereiding van de vergaderingen lees je je in, houd je de ontwikkelingen binnen je beroepsgroep in de gaten en stem je af met je achterban. Ook werken leden van het Consilium soms gevraagde adviesvragen uit buiten de vergaderingen om. Een uitgebreidere beschrijving van het Consilium en het functieprofiel tref je hier aan.

Ben je geïnteresseerd in deze functie binnen de vereniging? Reageer dan vóór 3 maart 2023 door een motivatiebrief en CV te sturen naar [email protected]. Graag lezen we in je motivatiebrief je visie op de fysiotherapeutische zorg terug, en welke aandachtsgebieden je zou willen en/of kunnen vertegenwoordigen binnen het Consilium (denk aan kwaliteit, onderwijs, financiën etc). Heb je behoefte aan meer informatie of heb je andere vragen naar aanleiding van deze vacature? Ook dan kan je contact opnemen met bovenstaand e-mailadres.

De voordracht van een nieuw lid van het Consilium loopt via de benoemingsadviescommissie (BAC). Zij zal kandidaten voordragen ter benoeming door de Algemene Ledenvergadering van het KNGF op 14 juni 2023. De gesprekken met de BAC zijn gepland op donderdagavond 9 en 16 maart 2023 op het kantoor van het KNGF in Amersfoort.