kngf---selectie---lr--018--mcklin-fotografie.jpg
09 februari 2023

Brief aan Kamer: voer prehabilitatie breed in

Vier grote organisaties in de zorg pleiten in een brief aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor brede invoering van prehabilitatie.

Het gaat hier om het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Patiëntenfederatie.

In de brief vragen de organisaties om het organiseren van prehabilitatie in de standaardzorg, zodat deze zorg sneller wordt opgeschaald. Dit is nodig omdat op dit moment nog slechts enkele zorgverzekeraars prehabilitatie vergoeden, waar de meerderheid dat niet doet omdat volgens hen niet voldaan is aan het criterium ‘stand van wetenschap en praktijk’.

Prehabilitatie speelt een doorslaggevende rol bij medische ingrepen en zorgt ervoor dat de patiënt in een zo optimaal mogelijke conditie de operatie ingaat, waarna met de juiste zorg het herstel bespoedigd wordt. Brede invoering en bekostiging van prehabilitatie bespaart zorgkosten, aldus de indieners. Lees de brief aan de vaste commissie voor VWS.