kngf---selectie---lr--018--mcklin-fotografie.jpg
02 mei 2023

Standpunt Prehabilitatie geaccordeerd

In 2020 is in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde gestart met de ontwikkeling van het standpunt Prehabilitatie bij colonchirurgie. Namens het KNGF vertegenwoordigde Olga Blok de fysiotherapie in de klankbordgroep. In augustus 2022 heeft het KNGF commentaar gegeven op de gehele conceptrichtlijn. Het standpunt is door het KNGF geaccordeerd in februari 2023.

Het standpunt beschrijft de criteria van een goed prehabilitatieprogramma. Hiermee wordt beoogd de praktijkvariatie bij prehabilitatie te verminderen, onderzoek naar de effecten van prehabilitatie te bevorderen en zorgaanbieders tools in handen te geven voor prehabilitatie.

Prehabilitatie bestaat uit vijf modaliteiten:

  • Fysieke fitheid
  • Voedingsstatus
  • Mentale weerbaarheid
  • Comorbiditeit, anemie en kwetsbaarheid
  • Intoxicaties

Voor iedere modaliteit is een voorbeeld beschreven hoe dat er in de praktijk uit kan zien. Daarnaast staat een gegevensset beschreven, zodat onderzoek makkelijker wordt. Ook is een budgetimpactanalyse verricht.

Binnen het KNGF wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de leidraad perioperatieve fysiotherapeutische zorg bij buikchirurgie. Deze leidraad is een aanvulling op het standpunt prehabilitatie en beschrijft de fysiotherapeutische rol en behandeling in het perioperatieve traject bij de patiƫnt die buikchirurgie ondergaat. De leidraad heeft als doel om bij te dragen aan de positionering van de fysiotherapie, de verduidelijking en professionalisering van de fysiotherapeutische rol en de uniformering van het fysiotherapeutisch handelen in deze zorg.

Standpunt Prehabilitatie