afschaffing-eigen-risico..png
25 april 2023

KNGF reageert op Initiatiefwet afschaffing eigen risico

Recent heeft (voormalig) SP-Kamerlid Hijink een initiatiefwet ingediend om het verplicht eigen risico binnen de Zorgverzekeringswet af te schaffen.

De SP is van mening dat het eigen risico ervoor zorgt dat de zorgkosten voor een groter deel worden gedragen door mensen die veel zorg nodig hebben. Zij zien dit als een boete op ziek zijn. En dat is oneerlijk, aangezien mensen met gezondheidsproblemen maar een beperkte invloed hebben op de hoeveelheid zorg die zij nodig hebben.

KNGF-voorzitter Guido van Woerkom heeft een korte reactie gegeven op dit initiatiefwetsvoorstel.

In de reactie stelt het KNGF in het algemeen te vinden dat de toegankelijkheid van fysiotherapeutische zorg op dit moment tekort schiet. Zo valt slechts een beperkt deel van de fysiotherapeutische zorg onder de basisverzekering waarop het verplicht eigen risico geldt. De overige fysiotherapeutische zorg komt voor eigen rekening of voor de aanvullende verzekering, mits de patiënt deze heeft afgesloten.

‘Wij constateren al langere tijd dat patiënten deze zorg daardoor mijden, dan wel uitwijken naar meer belastende en duurdere zorg. Dat is een onwenselijke situatie. Fysiotherapie zou wat ons betreft opgenomen moeten worden in de basisverzekering. Dat raakt ook het eigen risico.'

De discussie over de toegankelijkheid van de zorg en de rol van het eigen risico daarbij moet worden gevoerd vanuit het perspectief van de patiënt, zo stelt het KNGF. Daarbij moet het leveren van passende zorg voorop staan. ‘Vanuit die optiek is het niet logisch dat nu door het Kabinet wordt voorgesteld om het eigen risico voor medisch specialistische zorg te versoepelen.’ Het KNGF vindt dat het juist noodzakelijk is dat de zorg die geleverd wordt vanuit de eerstelijn in de volle breedte versterkt wordt. Die eerstelijnszorg moet zo drempelloos mogelijk toegankelijk zijn. ‘Om die reden zien wij vooral een versoepeling c.q. afschaffing van het eigen risico voor de eerstelijnszorg voor ons.’