fbz.jpg
10 mei 2023

Cao: Ook achterban van FBZ stemt in met afspraken nieuwe Cao Ziekenhuizen

Een overgrote meerderheid van de zorgprofessionals van 24 beroepsverenigingen stemt in met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen 2023-2025. Het onderhandelingsresultaat kwam eind maart tot stand nadat de onderhandelingen werden hervat onder druk van de aankondiging van een tweede landelijke stakingsdag.

Conform de afspraken in het onderhandelingsresultaat krijgen alle ziekenhuiswerknemers meer loonsverhoging, meer zeggenschap over hun rooster en een betere reiskostenvergoeding. Wel zetten de leden opnieuw een kanttekening bij verbeteringen in het onderhandelingsresultaat die gedifferentieerd uitpakken voor de verschillende beroepsgroepen.

Lees hier verder.