weg-er-naar-toe.jpg
08 september 2022

Zorgverzekeraars nodigen ons uit na brandbrief

In de afgelopen maanden hebben we met diverse (grote) zorgverzekeraars op directieniveau gesprekken gevoerd. Nadat we zorgverzekeraars en de minister van VWS op 13 juli een brandbrief stuurden, gingen we op uitnodiging in gesprek over onze zorgen en standpunten.

Op 13 juli 2022 stuurden we een brandbrief naar zorgverzekeraars en de minister van VWS over de situatie in de fysiotherapie. Daarin vroegen wij met klem om nĂș te investeren in onze beroepsgroep. Het water staat velen aan de lippen; met de torenhoge inflatie is de rek er helemaal uit.

Naast de uitdrukkelijke aandacht voor de inflatiecijfers en de tarieven - die al vele jaren achterblijven - drongen we aan op verruiming van de aanspraak voor fysiotherapie in de basisverzekering. Ook legden we deze onderwerpen op tafel:

  • De situatie op de arbeidsmarkt,
  • het feit dat een cao in de eerste lijn op dit moment onhaalbaar - want onbetaalbaar - is,
  • de houdbaarheid van de aanvullende verzekering,
  • de bijdrage die fysiotherapie kan leveren aan passende zorg en aan verlichting van de werkdruk van huisartsen,
  • en het kwaliteitskader Fysiotherapie, waar wij aan werken.

Zorgverzekeraars geven aan dat zij goed begrijpen dat de situatie in de fysiotherapie zeer nijpend is. Tegelijkertijd willen zij niet vooruitlopen op de tarieven voor 2023.

Zorgverzekeraars, investeer juist nu in fysiotherapie!

Wij hebben met klem benadrukt dat er een grote verantwoordelijkheid op de schouders van zorgverzekeraars rust. Juist nu moeten zij investeren in fysiotherapie. Om te voorkomen dat nog meer fysiotherapeuten het vak verlaten. En om ervoor te zorgen dat mensen de zorg blijven krijgen, die zij hard nodig hebben.

Werkbezoek minister

Ook tijdens het recente werkbezoek van minister Kuipers vroegen wij om aandacht voor de belangrijke bijdrage van fysiotherapeuten, en het feit dat die bijdrage onder grote druk staat.