29 september 2022

Stand van zaken protest tegen zorgverzekeraars

In de afgelopen weken heeft onze beroepsgroep zich flink laten horen over enkele zorgverzekeraars in verband met de overeenkomsten voor 2023.

Wij hebben de bestuursvoorzitters van Zorg & Zekerheid en Menzis een brief gestuurd waarin wij onze bezwaren over hun contracten kenbaar maken. Die brieven waren een vervolg op onze brandbrief aan de bestuursvoorzitters van alle zorgverzekeraars, die wij op 13 juli stuurden. Alle brieven hebben wij openbaar gemaakt om te laten zien wat er aan de hand is en wat wij doen.

Aanbieding heroverwegen

De stevige reacties vanuit de beroepsgroep en vanuit ons, leiden ertoe dat verschillende zorgverzekeraars ons laten weten dat zij de aanbieding van hun overeenkomsten en tarieven momenteel heroverwegen. Zorg en Zekerheid heeft ons laten weten dat zij binnenkort reageert op onze brief en dat zij niet aanwezig zijn bij het KNGF-webinar over hun overeenkomst. Dit gaat wel gewoon door.

Er moet echt iets gebeuren

Wij zijn momenteel met de afzonderlijke zorgverzekeraars in gesprek om duidelijk te maken dat er echt iets moet gebeuren. Begin volgende week zullen wij op bestuursniveau een brief sturen naar de zorgverzekeraars die een doorlopende overeenkomst hebben en binnenkort hun tarieven bekend gaan maken. Ook die brieven zullen wij delen met onze leden. Daarnaast brengen wij de politiek, het ministerie van VWS en de NZa op de hoogte van de situatie en de ontwikkelingen.

Op basis van de reacties van zorgverzekeraars nemen wij zo nodig vervolgstappen. Dat laten wij jullie dan weten.