gereedschapskist.png
15 september 2022

Help je mee met de herziening van beroepsprofielen?

Ben je fysiotherapeut en wil je meedenken over de typerende beroepsinhoud van de verschillende beroepsinhoudelijke verenigingen binnen de fysiotherapie, en binnen het bredere spectrum van de zorg? Dan zoeken we jou voor onze klankbordgroep.

De herziene versie van het Beroepsprofiel Fysiotherapeut wordt aangevuld met 14 addenda; de beroepsprofielen van de beroepsinhoudelijke verenigingen.

Hierin staan de typerende context, populatie, handeling en competenties van de verbijzonderde fysiotherapeuten, de fysiotherapeuten met aantekeningen en de fysiotherapeuten die werkzaam zijn in een specifieke setting beschreven. De beroepsinhoudelijke verenigingen hebben besloten om alle beroepsprofielen tegelijkertijd te herzien en aan te laten sluiten op het Beroepsprofiel Fysiotherapeut.  

Hoe kun je meedoen?

We vragen fysiotherapeuten om de profielen te waarderen op herkenbaarheid voor het werkveld. Dit doen we in een klankbordgroep. Je krijgt een online introductie, waarna je ons helpt door de concepten te waarderen.

Tijdsinvestering

Najaar 2022: 8 uur

Voorjaar 2023: 8 uur

Wil je meer weten of je aanmelden?

Neem dan contact op met Lotte Kunst via [email protected].