tweede-kamer.png
13 september 2022

Integraal Zorgakkoord hoopvol voor fysiotherapie

In een brief aan het ministerie van VWS heeft het KNGF vandaag gereageerd op het inmiddels veelbesproken Integraal Zorgakkoord (IZA).

Een aantal van de daarbij betrokken 14 partijen heeft het IZA ondertekend, maar met name huisartsen kunnen zich er niet in vinden. Zij vinden dat er onvoldoende concrete afspraken in staan.

Het KNGF heeft het IZA geanalyseerd op zaken die van belang zijn voor de fysiotherapie en trekt de conclusie dat er veel zaken in genoemd worden die positief zijn voor de positie van fysiotherapie in het zorgstelsel. Passende zorg is het feitelijke uitgangspunt van het IZA en juist de zorg die fysiotherapeuten leveren, past daar naadloos in. Fysiotherapeuten kijken immers als geen ander naar de context van de patiënt.

Ook de positie van fysiotherapeutische zorg krijgt concreet aandacht in het IZA, want het traject ‘Passende aanspraak voor fysio- en oefentherapie in de basisverzekering’, wordt er letterlijk in genoemd. In het verlengde daarvan staat in het IZA dat de organisatie van de eerstelijn versterkt moet worden, waarmee er zicht komt op vergoeding van tijd die in die organisatie gestoken moet worden. Het KNGF verwacht in haar brief aan VWS dat dit ook gaat gelden voor de genoemde verbetering van digitale gegevensuitwisseling en het beschikbaar komen van middelen om de ontwikkeling van kwaliteit te bekostigen.

Verder is het KNGF positief over het feit dat het zogenaamde hinderpaalcriterium in het kader van de zogenaamde vrije artsenkeuze alsnog in de afspraken is opgenomen.

Een duidelijk punt van kritiek is volgens het KNGF het feit dat in het IZA staat dat zorgverzekeraars voldoende countervailing power bij de contractering moeten hebben, terwijl die ‘power’ juist bij zorgverleners zou moeten liggen, waar nu sprake is van te lage tarieven en knellende contracten.

Lees de brief van het KNGF aan VWS.