27 september 2022

Hervatting herregistratieverplichting Wet BIG

De herregistratieverplichting Wet BIG is hervat. In verband met de coronacrisis was de herregistratieverplichting tijdelijk uitgesteld. BIG-geregistreerde zorgverleners voor wie dit uitstel van toepassing was, moeten zich uiterlijk vóór 1 januari 2023 herregistreren.

Afschaffing tweejaarsregel herregistratie BIG

Heb je te maken gehad met een werkonderbreking van meer dan twee jaar, dan tellen de gewerkte uren vóór deze werkonderbreking op dit moment niet mee voor de aanvraag herregistratie. Wij hebben eerder bij het ministerie van VWS gepleit voor afschaffing van de tweejaarsregel. Het ministerie is voornemens deze regel nog dit jaar af te schaffen.

Herregistratie BIG en tweejaarsregel

Op het moment dat de tweejaarsregel is afgeschaft, betekent dat wanneer er sprake is van een werkonderbreking van langer dan twee jaar de gewerkte uren van voor die periode wél meetellen. Als je hiermee te maken hebt, is het verstandig om te wachten met herregistreren totdat de tweejaarsregel is afgeschaft. We verwachten 1 december meer duidelijkheid te kunnen geven.

Meer informatie: Opstart herregistratie en Herregistreren op basis van werkervaring.