monkeypoxvirus_apenpokkenvirus_website.jpg
29 september 2022

Wat te doen bij patiënt met verdenking van apenpokken?

Monkeypox (MPX of ‘apenpokken’) is een virale infectie die oorspronkelijk voorkomt in landen in West-Afrika en Midden-Afrika. MPX verspreidt zich nu in Europa en andere gebieden, waaronder Nederland. Waar moet je op letten en wat doe je als je het virus denkt te herkennen bij een patiënt?

Huiduitslag is belangrijkste symptoom

De verschijnselen van een besmetting met MPX lijken op die van een besmetting met pokken, maar MPX verloopt in het algemeen veel milder. Het belangrijkste symptoom is huiduitslag, die eruit kan zien als rode vlekken, bultjes of blaasjes. Deze bultjes of blaasjes vormen de pokken, die pijnlijk kunnen zijn. Ook horen algemene klachten bij het ziektebeeld, zoals: 

  • koorts
  • hoofdpijn
  • spierpijn
  • gezwollen lymfeklieren
  • rillingen
  • moeheid

Na het indrogen van de pokken blijven korsten over die na 2 tot 3 weken van de huid afvallen. Het is mogelijk dat er littekens komen op de plekken van de pokken.

Wat doe je bij verdenking van MPX?

Bij personen met een verdenking van MPX adviseren we in afstemming met het RIVM om het fysieke fysiotherapeutisch consult uit te stellen totdat diagnostiek heeft uitgewezen of er wel of geen sprake is van MPX. Mocht je tijdens een fysiek consult MPX denken te zien, staak de behandeling dan in overleg met de patiënt en verwijs deze naar de huisarts voor diagnostiek.

Consult bij thuisisolatie is onwenselijk

Een MPX-positieve patiënt zit in thuisisolatie, totdat alle laesies dicht zijn en de korstjes eraf zijn gevallen. Een fysiek fysiotherapeutisch consult tijdens de isolatieperiode is niet wenselijk.

Blijf op de hoogte

Voor actuele (regionale) meldingen in Nederland, informatie over symptomen, besmettelijkheid, beleid tijdens besmetting en vaccinaties kun je terecht bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de LCI conceptrichtlijn Monkeypox (apenpokken).