25 oktober 2022

Onderzoek agressie in de eerste lijn

Minister Kuipers (VWS) steunt een amendement van de VVD en de PvdA om geld vrij te maken voor onderzoek naar de aard, omvang en vermoedelijke toename van agressie en intimidatie in de eerstelijnszorg. Dat liet hij deze week aan de Tweede Kamer weten tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van VWS.

‘Aandacht voor de gewenste omgangsvormen en goede opvang en nazorg op de werkvloer zijn essentieel bij de aanpak van agressie tegen (eerstelijns) zorgpersoneel. De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgevers’, aldus de minister.

Het amendement van Jacqueline van den Hil (VVD) en Attje Kuiken (PvdA) is het gevolg van eerdere Kamervragen over een enquête van de NOS en de KNMP (apothekers), waaruit blijkt dat 40% van de apothekers wekelijks te maken krijgt met verbale en/of fysieke agressie. Omdat er geen cijfers bekend zijn over agressie in andere eerstelijns sectoren, maakt Kuipers nu geld vrij (voorlopig alvast 1 miljoen euro) voor onderzoek onder alle zorgdisciplines in de eerste lijn.

Om agressie in de gehele eerstelijnszorg aan te pakken, werkt de KNMP samen met de koepels van verloskundigen (KNOV), tandartsen (KNMT), huisartsen (LHV) en het KNGF om met het ministerie van VWS tot een branchegerichte aanpak te komen.