27 oktober 2022

Gezamenlijk accreditatiebureau geopend onder Kwaliteitshuis

Het gezamenlijk accreditatiebureau van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en het KRF NL is 24 oktober geopend onder het dak van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.

Het accreditatiebureau heeft alle SKF en KRF NL accreditaties voor scholingen overgenomen. Het nieuwe accreditatiebeleid is van kracht. Scholingsaanbieders kunnen hun accreditaties aanvragen onder één beleid. En er wordt één tarief gehanteerd.

Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie

We  bundelen nu de krachten van het KNGF en de SKF in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Deze samenwerking versterkt de positie van de fysiotherapie en de fysiotherapeut.

Samengaan organisaties

Het samengaan van het KNGF en de SKF kost meer tijd dan voorzien volgens beide voorzitters. Guido van Woerkom, voorzitter van het KNGF zegt hierover: ‘Twee organisaties met twee verschillende culturen samen laten komen kost tijd. Er ligt nog een aantal uitwerkingsvragen voordat de krachtenbundeling definitief wordt gemaakt. Het heeft lang geduurd, maar we zijn er nu bijna.'

Henri Kiers, voorzitter van de SKF vult Van Woerkom aan: 'We zijn ons er terdege van bewust dat de samenwerking van groot belang is voor fysiotherapeuten.'

De uitwerking zal bekend gemaakt worden tijdens de Algemene Ledenvergadering van het KNGF op 16 november.

Over het Kwaliteitshuis

Alle kwaliteitsregisters fysiotherapie onder één dak

Alle individuen en praktijken in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie dragen bij aan de ambitie om de positie van de beroepsgroep te versterken, door het transparant maken van de voortdurende ontwikkeling van kwaliteit door de beroepsgroep. Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie bestaat uit het Individueel Register Fysiotherapie en het Praktijkregister Fysiotherapie. 

Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie zal binnen het KNGF, de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten, zorg gaan dragen voor de onafhankelijke uitvoering van de kwaliteitsregisters.