kngf---selectie---lr--001--mcklin-fotografie---kopie.jpg
13 oktober 2022

Evaluatie campagne Samen Beslissen: ‘In de praktijk valt het tegen’

De grote campagne Samen Beslissen heeft veel aandacht gebracht, maar in de praktijk is er nog niet veel veranderd.

Dat blijkt uit onderzoek van Kantar Public - waar wij als beroepsgroep aan deelnamen - naar de effecten van de campagne.

Conclusies

Zeventig procent van de zorgverleners en zorggebruikers vindt aandacht voor Samen Beslissen belangrijk. Bij zorggebruikers is daarnaast een voorzichtige, positieve ontwikkeling richting meer Samen Beslissen te zien. Zorgverleners beslissen echter nog net zoveel samen als voor de campagne. Naast aandacht is daarom het faciliteren en stimuleren van Samen Beslissen in de praktijk de belangrijke vervolgstap. Dat gebeurt onder meer door de ontwikkeling van keuzehulpen.   

‘In de praktijk valt het tegen’

“Nog net zo veel zorgverleners als voor de campagne zeggen samen te beslissen”, zegt Selma Tromp, neuroloog en bestuurslid bij de Federatie Medisch Specialisten, een van de campagnepartners. “We leggen de verschillende behandelopties met voors en tegens uit aan de patiënt en denken als professional dat wij daarmee al best vaak samen met de patiënt beslissen. Maar in de praktijk valt tegen hoe vaak we aan onze patiënten vragen wat zij belangrijk vinden in hun leven, en dit meenemen in de gezamenlijke besluitvorming. Dit moeten we vaker doen. Het samenbrengen van de kennis van de zorgverlener en de voorkeuren van de patiënt is een voorwaarde om samen te kunnen beslissen. En instrumenten, zoals de keuzekaarten op Thuisarts.nl, kunnen daarbij behulpzaam zijn.”

Over de campagne

Op 6 september 2021 startte de campagne Samen Beslissen, die zich richt op zorggebruikers en zorgverleners. Tot mei 2022 was de campagne te zien op TV en radio. Tot eind november 2022 blijft de campagne online zichtbaar en in (vak-)media. Daarnaast zetten ziekenhuizen en praktijken in het land zelf de campagne in. De website en alle campagnematerialen zijn zeker nog 5 jaar beschikbaar.

Over het onderzoek

Onderzoeksbureau Kantar Public onderzocht de effecten van de campagne. Zij vergeleken een meting na de campagne met een meting voor de campagne. Aan de nameting deden meer dan 1.000 zorggebruikers uit de medisch-specialistische zorg, huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging mee. Ook participeerden meer dan 400 zorgverleners uit de medisch-specialistische zorg, huisartsenzorg en paramedische zorg.

Campagnepartners

Federatie Medisch Specialisten / InEen / Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie / Landelijke Huisartsen Vereniging / Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Nederlands Huisartsen Genootschap / Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen / Paramedisch Platform Nederland / Patiëntenfederatie Nederland / Pharos / Stichting Keurmerk Fysiotherapie / Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland / Zelfstandige Klinieken Nederland / Zorgverzekeraars Nederland. En sinds januari 2022 ook: Akwa GGZ / BO Geboortezorg / Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de tandheelkunde / Koninklijke Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie / Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen / Nederlandse Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde / MIND