01 november 2022

Belangrijkste feiten over contractering op een rij

Alle zorgverzekeraars hebben inmiddels hun overeenkomsten aangeboden. CZ, Eno, Menzis en Zilveren Kruis bieden voor 2023 geen nieuwe overeenkomst aan omdat zij een doorlopende overeenkomst hebben. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken over het al dan niet tekenen van de aangeboden overeenkomsten, hebben de belangrijkste en meest actuele informatie over contractering voor je op een rij gezet.

Evenwichtige contractvoorwaarden

Wij krijgen signalen van leden dat zij moeite hebben zich met de concepten van standaardcontracten en -tarieven te verenigen. Een aantal leden laat zien zich tegen de contracten te (willen) verzetten. Wij ondersteunen je zoveel mogelijk bij de totstandkoming van evenwichtige contractvoorwaarden die de kwaliteit, toegankelijkheid en bereikbaarheid van fysiotherapie waarborgen.

Bij de samenwerking en afstemming in het contracteringsproces met zorgverzekeraars zijn zowel fysiotherapeuten als wij beperkt door de mededingingsregels. Deze regels verbieden afstemming van gedrag door fysiotherapeuten en adviezen van ons als deze een merkbare concurrentiebeperking opleveren. Om goed te weten wat in dit kader wel en niet mag, hebben we onze externe advocaat gevraagd om bestaande regelgeving te formuleren. Lees de do’s en don’ts bij overeenkomsten en tarieven.

Belangrijke data verzekeraars
Ieder jaar krijgen we vragen van leden over de deadlines van verzekeraars. Het niet tijdig tekenen van overeenkomsten kan grote gevolgen hebben, zoals het niet meer kunnen tekenen van een overeenkomst. .

Hieronder de deadlines van de (teken)data van de zorgverzekeraars.

N.B. Dit is de laatste dag waarop de overeenkomst getekend kan worden tot 23.59 uur (m.u.v. VGZ tot uiterlijk 10.00 uur)

  • a.s.r.               op 12 november 2022
  • Caresq           op 12 november 2022
  • DSW               uiterlijk 4 weken nadat de overeenkomst is aangeboden aan de praktijk
  • ONVZ            op 12 november 2022
  • VGZ               op 12 november 2022 voor 10.00 uur
  • Z&Z                op 15 november 2022

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met één of meer voorwaarden uit het aanbod van een verzekeraar voor een contract dan kun je bezwaar maken.

Een bezwaarbrief, of ‘tekenen onder bezwaar’, heeft over het algemeen juridisch weinig waarde als de praktijk niet eerst een tegenvoorstel heeft gedaan en de zorgverzekeraar, in reactie op het tegenvoorstel heeft laten weten hiermee niet in te stemmen (of dat het aanbod niet onderhandelbaar is).

Gelet op het feit, dat de (teken)data van de verschillende zorgverzekeraars steeds dichterbij komen, adviseren we je zo spoedig mogelijk een tegenvoorstel (zie voorbeeldbrief tegenvoorstel indienen), te sturen en enkele dagen later de overeenkomst onder bezwaar te tekenen.

Doe dat tenminste drie dagen vóór de uiterste tekendatum, zoals hierboven voor elke verzekeraar is aangegeven.

We verzoeken je een kopie van je tegenvoorstel en/of bezwaar te mailen aan [email protected], onder vermelding van tegenvoorstel/bezwaar. Wij kunnen dit dan meenemen in onze gesprekken met zorgverzekeraars.

Wanneer maak ik bezwaar?
Je stuurt alleen een brief als er direct sprake is van een conflict tussen de praktijk en de verzekeraar. Bovendien kaart je in de brief alleen situaties aan die van toepassing zijn op de praktijk die het bezwaar ondertekent. Het is belangrijk te weten, dat het indienen van een bezwaar geen opschortende werking heeft. Dat betekent dat de (teken)datum van de zorgovereenkomst de datum blijft die de zorgverzekeraar eerder heeft aangegeven (zie hierboven).