tribune.jpg
25 oktober 2022

Tweede Kamer debatteert: tekenen bij het kruisje?

We zaten weer op de publieke tribune van de Tweede Kamer. Wat hadden Kamerleden en minister Kuipers te zeggen over de toekomst van de eerstelijnszorg?

Op dinsdag 18 en donderdag 20 oktober debatteerde de Tweede Kamer over de begroting 2023 voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zoals verwacht speelde het recent gesloten Integraal Zorgakkoord (IZA) een grote rol. We zetten de belangrijkste punten uit twee dagen debat voor je op een rijtje. 

Kwaliteit en toegankelijkheid

Kamerleden en minister spraken veel over de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg en het belang van preventie. Minister Kuipers begreep de bezorgdheid vanuit de Kamer over de kwaliteit van de Nederlandse zorg. Hij benadrukte dat Nederland op sommige vlakken – waaronder de eerstelijnszorg – middelmatig presteert in vergelijking met andere landen. Toch was de aandacht voor de eerstelijnszorg in het debat maar beperkt. Het ging daarbij vooral over de positie van de huisartsen.

Tekenen bij het kruisje?

CDA-Kamerlid Joba van den Berg stelde de minister een vraag over de marktmacht van grote instellingen. Waardoor kleinere eerstelijnsorganisaties vaak moeten ‘tekenen bij het kruisje’ bij de zorgverzekeraar. Een vraag die we zeker herkennen. Juist dit punt hebben we recent nog in een brief onder de aandacht van de Kamerleden gebracht. Dat heeft dus duidelijk effect gehad!

Mogen kleine instellingen samen onderhandelen?

Van den Berg wilde van de minister weten of er een optie is kleine instellingen samen te laten onderhandelen. Minister Kuipers antwoordde dat hij herkent dat het contracteerproces tussen zorgverzekeraars en kleine aanbieders beter kan. In het IZA is daarom afgesproken dat VWS de mogelijkheden gaat verkennen. Dit doet zij samen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars, en ook in overleg met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De vraag is welke mogelijkheden er zijn voor kleinere aanbieders (bijvoorbeeld fysiotherapeuten) om gezamenlijk op te trekken in het contracteerproces en hoe dit kan worden vereenvoudigd.

Minister: niet concurreren maar samenwerken voor kwaliteit

De minister heeft al overlegd met de ACM. “In het debat over de kabinetsreactie op het WRR-rapport heb ik u toegezegd een brief te sturen over de mogelijkheden en beperkingen voor samenwerking binnen de kaders van de Mededingingswet. Daarin zal ik ook ingaan op de mogelijkheden en beperkingen van het gezamenlijk onderhandelen van kleine aanbieders”, aldus minister Kuipers. Verder benadrukte de minister dat er te lang is gedacht dat concurrentie tot de beste zorg leidt. Niet concurrentie, maar samenwerking leidt tot een hogere zorgkwaliteit, stelt de minister. 

Onze rol: monitoren, hameren en informeren

Wij volgen de verkenning en het resultaat ervan op de voet. Ondertussen blijven we op alle mogelijke plekken hameren op hogere tarieven en een sterkere onderhandelingspositie voor fysiotherapeuten. We houden je op de hoogte van verdere acties en hopelijk ook snel van concrete resultaten. 

Financiering aanpak agressie

De Kamerleden Jacqueline van den Hil (VVD) en Attje Kuiken (PvdA) dienden een voorstel in om geld vrij te maken voor een onderzoek naar de aard, omvang en vermoedelijke toename van agressie en intimidatie in de eerstelijnszorg, zoals ook bij fysiotherapeuten. De Kamerleden vroegen om hier op korte termijn één miljoen euro voor te reserveren. Minister Kuipers liet tijdens het debat weten dit voorstel over te nemen.  

Het voorstel kwam voort uit vragen die Van den Hill eerder stelde naar aanleiding van een enquête van de NOS en de koepel van apothekers (KNMP) over frustratie en agressie in de apotheek. De ophef over agressie aan de balie leidde eerder al tot veel reacties en herkenning van collega’s in de eerstelijnszorg.

Samen tegen agressie

Om agressie in de gehele eerstelijnszorg aan te pakken, trekken we samen op met de KNMP en de koepels van verloskundigen (KNOV), tandartsen (KNMT) en huisartsen (LHV) om met het ministerie tot een branchegerichte aanpak te komen. Over de uitkomsten van dit onderzoek en wat daarmee concreet wordt gedaan houden we je op de hoogte. 

Hoe gaat het verder met de begroting?

Aan het eind van het debat dienden Kamerleden ruim 70 moties in. Op 1 november 2022 stemmen zij over de moties. In de week van 8 december 2022 stemmen zij over de begroting en ingediende amendementen.