15 november 2022

Tweejaar-werkonderbrekingseis afgeschaft uit de Wet BIG

Zoals eerdere berichtgeving al aankondigde, worden de eisen voor het herregistreren in het BIG-register aangepast.

De tweejaar-werkonderbrekingseis wordt per 1 december 2022 uit de Wet BIG geschrapt. Tot voor kort gold dat voor BIG-geregistreerde zorgverleners met een werkonderbreking van meer dan twee jaar, de werkervaring die was opgedaan vóór de werkonderbreking niet mocht meetellen voor herregistratie. Deze regel komt nu definitief te vervallen. Dit betekent dat alle relevante werkervaring opgedaan in de vijf jaar voorafgaand aan de uiterste herregistratiedatum (UHD) mogen meetellen voor herregistratie.

Proces

Artikel 3-beroepsgroepen benadrukten al langere tijd het belang van afschaffing van de tweejaar-werkonderbrekingseis voor herregistratie, omdat het ongewenste ongelijkheid gaf. Het is al geruime tijd gespreksonderwerp met VWS en het uitvoeringsorgaan CIBG. Het KNGF is blij dat gehoor is gegeven aan het verzoek om de regeling af te schaffen.

Indienen aanvraag herregistratie

Vanaf nu is het mogelijk een aanvraag voor herregistratie (digitaal) in te dienen met een werkonderbreking van twee jaar of meer. Het kan digitaal via ‘Mijn BIG-register’ ingediend worden.

Twee werkerevaringstermijnen

Val je, in verband met de corona-regeling, in de uitstelgroep? Dan kan je twee werkervaringstermijnen kiezen. Lees hierover mee op deze webpagina; BIG-register; twee werkervaringstermijnen.