17 november 2022

Terugblik ALV 16 november 2022

Het aantal deelnemers aan de ALV was groot op onze 291e Algemene Ledenvergadering. Meer dan 500 leden volgden de vergadering online.

Een klein aantal nam live deel in Nijkerk. De grote betrokkenheid bleek ook uit de reacties en vragen in de chat. Onze bestuursvoorzitter Guido van Woerkom leidde de avond in met actuele informatie over onze inbreng aan overlegtafels met het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en andere zorgpartijen onder andere over de aanspraak fysiotherapie, het Integraal Zorgakkoord en contractering.

De Beroepscode voor de fysiotherapeut is vastgesteld. Ook alle overige voorgestelde besluiten zijn aangenomen en daarmee hebben leden de koers en speerpunten bepaald. Met gemoderniseerde statuten, staat het bestuur aan het roer om de afgesproken ambities volgens het goedgekeurde jaarplan met begroting 2023 met de leden te realiseren. En met een vernieuwd bestuur!

Met de overtuigende benoeming van Linda van Heusden-Scholtalbers als nieuw bestuurslid en de herbenoeming van Guido van Woerkom als voorzitter, zijn alle posities in het bestuur weer vervuld. Het bestuur zal in het eerste kwartaal volgend jaar naar leden in de vier regio’s komen voor nadere kennismaking en -uitwisseling.  

Ook is met grote meerderheid Jonas Kleinbergen benoemd tot nieuw lid van de benoemingsadviescommissie van leden van het Consilium. Het bestuur en voorzitter van het Consilium Davy Paap benadrukten dat ledenbetrokkenheid belangrijk is. Zij nodigen leden graag uit te reageren op vacatures in de vereniging.

Over het (extra ingebrachte agendapunt) 100 leden agenda initiatief is uitgebreid gesproken. Bekijk hiervoor de webpagina met agenda en vergaderstukken.

Aan het eind van de vergadering werd Brechtus Engelsma bedankt voor zijn inzet en bijdrage als bestuurslid de afgelopen acht jaar.