01 november 2022

Menzis schrapt alsnog inkoopvoorwaarde 2023

Zorgverzekeraar Menzis schrapt deelname aan intervisie via de KNGF-module ‘Proces en uitkomstmaten’ als minimumeis voor een basisovereenkomst. Zij heeft dit besloten na overleg met het KNGF.

In de gesprekken met Menzis hebben wij opnieuw benadrukt dat de beroepsgroep zelf verantwoordelijk is voor professionele standaarden en kwaliteitsontwikkeling. Wij bepalen welke competenties en eisen aan fysiotherapeuten worden gesteld. Voor wat betreft de eis van intervisie volgt Menzis hierin het KNGF.

Menzis blijft echter bij haar eis om dataverzameling verplicht te stellen om in aanmerking te komen voor een basisovereenkomst. Hoezeer wij het belang van dataverzameling ook onderschrijven, zien wij het niet als vereiste voor registratie in het individuele register; dus ook niet als voorwaarde voor een basiscontract. Hierover blijven wij het dus oneens.

Menzis geeft praktijken langer de tijd om aansluiting op de landelijke database fysiotherapie (LDF) via hun EPD te realiseren, namelijk tot eind Q3 2023. Wij bieden praktijken ondersteuning met het aansluiten op de LDF. Bekijk LDF voor meer informatie.