tribune.jpg
17 november 2022

Vanaf de publieke tribune - Kamer wil reactie op KNGF-brief aan minister

Eind oktober stuurden we minister Kuipers een brief waarin we hem dringend verzoeken iets te doen aan de situatie in de fysiotherapie. Op voorstel van Kamerleden Mohandis (PvdA) en Van den Berg (CDA) wil de Kamer nu een reactie van de minister op onze brief.

Onze voorzitter Guido van Woerkom wees in de brief op de matige tariefsverhogingen, die in geen verhouding staan tot de stijgende kosten voor fysiotherapiepraktijken. Signalen dat praktijken er daarom mee stoppen, of geen nieuwe contracten met zorgverzekeraars afsluiten, worden steeds talrijker.

De brief aan de minister stuurden we ook ter kennisname aan de Tweede Kamer. De Kamerleden hebben onze dringende oproep gehoord. Daar zijn we blij mee, want het geeft aan dat ook zij inzien dat het nu de verkeerde kant op gaat met de fysiotherapie.

Of en hoe de minister reageert wachten we af. We houden jullie op de hoogte.

Wil je contact met KNGF Public Affairs?

Gerben Horst
Adviseur Public Affairs
[email protected]