bert-mutsaers-hr.jpg
22 november 2022

Hoogste erkenning voor Coach2Move

Op meerdere plekken blijkt dat fysiotherapie een waardevolle bijdrage kan leveren aan het haalbaar en betaalbaar houden van zorg. We zien dat bij de behandeling van heupartrose, knieartrose en COPD, waar fysiotherapie aantoonbaar operatieve ingrepen en kostbare tweedelijnszorg kan voorkomen. Ook op het gebied van preventie biedt fysiotherapie mogelijkheden die, mits op passende wijze georganiseerd, bijdragen aan het vergroten van zelfredzaamheid en het verbeteren van kwaliteit van leven. Een mooi nieuw voorbeeld hiervan is Coach2Move, een initiatief dat vanuit IQ Healthcare, een onderdeel van het Radboud UMC, is gerealiseerd.

Doelen om voor in beweging te komen

Coach2Move is een geprotocolleerde fysiotherapeutische integrale aanpak voor thuiswonende kwetsbare ouderen (70+). Het doel ervan is het verminderen van kwetsbaarheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven door duurzaam de lichamelijke activiteit, de mobiliteit en zelfredzaamheid te vergroten. Enerzijds worden aanwezige lichamelijke functionele belemmeringen om lichamelijk actief te zijn getraind, anderzijds worden motiverende technieken gebruikt om duurzaam lichamelijk actief te worden en te blijven. Middels gezamenlijke besluitvorming met de cliënt zelf en, indien nodig, met mensen uit de sociale omgeving worden inspirerende individuele doelen gesteld die door de cliënt zelf gerealiseerd kunnen worden. Doelen, waar cliënten echt voor in beweging willen komen. Afhankelijk van het verwachte herstel, besluiten cliënt en fysiotherapeut volgens welk behandelprofiel gewerkt wordt.

De resultaten mogen er zijn

Een gedegen en gepubliceerd onderzoekstraject toont dat door deze geprotocolleerde fysiotherapeutische dienst de deelnemende ouderen minder kwetsbaar en lichamelijk actiever waren. Daarnaast hadden zij een hogere loopsnelheid en een betere kwaliteit van leven, ook twaalf maanden na afronding van het programma. Een veelbelovend resultaat in onze gezamenlijke strijd om de stijging in de zorgkosten te beperken, maar vooral op gebied van gezondheidswinst. Uit eerder wetenschappelijk onderzoek bleek daarnaast dat cliënten die volgens de Coach2Move aanpak waren behandeld, minder zorgkosten maakten. Het resulteerde in een kostenbesparing van 850 euro per deelnemer. In de nieuwe studie werd kostenneutraliteit aangetoond.

Randvoorwaarde: verruimde vergoeding 

Onder de randvoorwaarden bij het project wordt expliciet de door de deelnemende verzekeringen beschikbaar gestelde verruimde vergoeding benoemd. Die vergoeding gaf deelnemende fysiotherapeuten de gelegenheid en de tijd om met de cliënt te achterhalen wat de vraag achter de vraag was en zo vast te stellen wat er nodig was om weer in beweging te komen. Daarnaast was er ruimte om door klinisch redeneren en analyseren, meten en evalueren de rol van coach in te vullen en de gemeten resultaten te gebruiken als motivatie.

Oproep aan zorgverzekeraars

Het geheel heeft ertoe geleid dat Coach2Move de hoogste waardering voor effectiviteit van het RIVM-Loket Gezond Leven heeft mogen ontvangen. Een mooie waardering, maar vooral ook een signaal dat de combinatie van ‘goede ideeën onder passende condities’ ons veel moois kan brengen. Op dit moment is DSW de enige zorgverzekeraar die Coach2Move structureel inkoopt via de aanvullende verzekering. Coach2Move heeft dus nog niet de implementatiegraad die past bij een dienst die aansluit bij landelijke beleidsambities. Bij deze dan ook een oproep aan andere zorgverzekeraars om gezamenlijk wat te doen met zowel Coach2Move als de randvoorwaardelijke lering die dit traject heeft gebracht.

Bert Mutsaers
Bestuurslid KNGF