24 mei 2022

KNGF aan Tweede Kamer: "Werk aan toegankelijkheid en een aantrekkelijk vak"

Het KNGF dringt er bij de Tweede Kamer op aan concrete afspraken te maken over passende zorg. Onderdeel daarvan moet het beter toegankelijk maken van fysiotherapie zijn. De inzet van fysiotherapie op het juiste moment voorkomt duurder zorggebruik. Fysiotherapie bespaart daarmee geld en zorgt voor een efficiënte inzet van zorgpersoneel.

De zorg staat voor grote opgaven

Als we niets doen lopen de kosten onverantwoord op. De kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg zullen onder grote druk komen te staan door een personeelstekort. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) constateert in het rapport Kiezen voor houdbare zorg dat de beschikbaarheid van personeel de komende decennia één van grootste knelpunten is, die dringend om een oplossing vragen.

Verruim toegang fysiotherapie

De Tweede Kamer bespreekt onder meer het rapport Substantieel potentieel, geschreven door onderzoekers van SiRM. Zij tonen in dat rapport aan dat fysiotherapie doelmatige zorg is en dat passende inzet van fysiotherapie veel besparingen oplevert. Eerder trokken onderzoekers van Andersson Elffers Felix (AEF), Ecorys en Equalis vergelijkbare conclusies. Het KNGF bepleit de toegang tot fysiotherapie zo te verruimen dat dat potentieel optimaal wordt benut.

Houd het vak aantrekkelijk

De fysiotherapie is dus een deel van de oplossing. We moeten er daarom alles aan doen om het vak van de fysiotherapeut aantrekkelijk te houden. Alleen dan kan de potentie van fysiotherapie ten volle worden benut. Nu zien we dat te veel – vooral jonge – fysiotherapeuten na een aantal jaren het vak verlaten. Dat is jammer omdat daarmee gedreven zorgverleners verloren gaan terwijl zij heel hard nodig zijn.

De Tweede Kamer debateert op woensdag 25 mei 2022 over onder meer de eerstelijnszorg. Lees de brief die wij stuurden aan de Vaste Commissie voor de Volksgezondheid.