kngf---selectie---lr--015--mcklin-fotografie.jpg
10 mei 2022

Voordracht nieuwe bestuursleden. Hoe werkt dat?

Zoals gebruikelijk wanneer bestuursleden van het KNGF aftreden, draagt de benoemingsadviescommissie (BAC) van het KNGF nieuwe bestuursleden voor aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het KNGF volgens de procedure die de leden via de ALV zelf hebben vastgesteld.

De BAC opereert onafhankelijk en is breed samengesteld uit drie Consiliumleden, een KNGF bestuurslid en de directeur van het KNGF. Zij heeft een adviserende stem.

De BAC doet de voordracht van kandidaat-bestuursleden na selectie van ingezonden cv’s en gesprekken met de geselecteerde sollicitanten. Dat gebeurt aan de hand van de profielschets, die op basis van het Reglement Benoeming Bestuurder is opgesteld.

In dat reglement staan de stappen beschreven die de BAC doorloopt:

  1. De BAC toetst alle sollicitanten aan de hand van de statuten en de profielschets. Elke sollicitant die hieraan voldoet wordt opgenomen op de kandidatenlijst. 
  2. Vervolgens beoordeelt de BAC de kandidaten aan de hand van hun sollicitatie en hun profilering. Dit levert een (short) list van kandidaten op, die uitgenodigd worden voor een gesprek.
  3. Naar aanleiding van die gesprekken worden maximaal drie kandidaten per openstaande vacature met de motivatie van de BAC voorgedragen aan de ALV.

Zoals inmiddels bekend komt de BAC op basis van deze procedure unaniem tot de voordracht van Marloes Meurs en Ellen Toet als nieuwe bestuursleden.

‘Gezamenlijk brengen zij de nodige diversiteit in kennis, ervaring en kwaliteiten mee, die goed en nodig zijn voor het bestuur van het KNGF’, zo concludeert de BAC in de voordracht die bij de stukken van de ALV is gevoegd. Marloes en Ellen motiveren hun kandidatuur in een video die morgen (11 mei 2022) op kngf.nl wordt gepubliceerd.

100-ledeninitiatief

Los van de voordracht van de BAC kunnen leden met een 100-ledeninitiatief andere kandidaat-bestuursleden aan de ALV voordragen. Dat kan tot en met 19 mei aanstaande. De werkwijze daarvoor is te vinden in artikel 7 van het Reglement Algemene Ledenvergadering KNGF (170621)

In dat geval publiceert het bestuur uiterlijk twee weken voor de ALV (dus op 30 mei) een eventueel gewijzigde agenda met bijlagen. 

Kandidaten die via een 100-ledeninitiatief worden voorgedragen zullen volgens het Reglement benoeming bestuurder een gesprek hebben met de BAC, die daarover verslag doet aan de ALV. Zij worden met naam, leeftijd, woonplaats, beroep en eventuele nevenfuncties bekendgemaakt aan de ALV.