ldf_bewerkt.jpg
03 juni 2022

Online Workshop: Inzicht in data met je LDF-dashboard

Werk je al met de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en lever je al data aan? Dan is deze online interactieve workshop ervoor om net even dieper op de data in te gaan en de mogelijkheden verder te verkennen.

Inhoud van de workshop

Wat is de nut en noodzaak van dataverzameling in de eerstelijns fysiotherapeutische zorg? Hoe werkt de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF)? Wat zijn de voordelen voor de patiënt, voor de fysiotherapeut en voor de praktijk. En wat zijn de mogelijkheden van de inzet van data op een hoger regionaal of landelijk niveau? Zomaar een aantal thema’s die aan bod zullen komen in deze workshop. Werk je al met de LDF en lever je al data aan? Dan is deze online interactieve workshop ervoor om net even dieper op de data in te gaan en de mogelijke toepassingen verder te verkennen.

Wat is de leeropbrengst?

Na afloop van de workshop:

  • Weet je hoe je jouw verslaglegging kan gebruiken om zinvolle data in de LDF te verzamelen, te analyseren en toe te passen.
  • Ben je bekend met de onderdelen, functies en mogelijkheden van het LDF-dashboard.
  • Ben je in staat om voor jouw praktijk relevante (analyse)vraagstellingen te formuleren, en kan je de filters en selecties in LDF-dashboard gebruiken om de juiste informatie uit het dashboard te halen.
  • Kan je de verkregen informatie analyseren en betekenis geven op individueel niveau, praktijkniveau en eventueel op regionaal niveau.
  • Kan je op basis van de door jou geanalyseerde data een gericht plan van aanpak opstellen met daarin een PDCA-cyclus.

Beschikbare data en aanmelden

Bekijk de scholingsagenda van het KNGF voor beschikbare data, en om je aan te melden voor de workshop. 

Reacties van jouw collega's

  • “Het geleerde in de scholing kan ik toepassen in de praktijk”
  • “Lastig onderwerp goed uitgelegd”
  • “Verhelderend. Duidelijk. Interactief.”
  • “Top, lastig onderwerp met begrijpelijke taal inzichtelijk gemaakt via gedeeld scherm was heel verhelderend.”