010-mick-jasmin-sheila-overleg-header-website.jpg
05 mei 2022

Minister Kuipers wil verder onderzoek toekomst Wet BIG

De discussie over mogelijk noodzakelijke aanpassing van de Wet BIG speelt al een tijdje. Kernvraag is of deze wet op een aantal punten nog voldoet en voldoende flexibel is, gezien de ontwikkelingen in de gezondheidszorg zoals meer werken in teams. Het KNGF is bij deze discussie betrokken en komt daarbij vanzelfsprekend op voor de belangen van de fysiotherapeuten.

Adviesbureau Ecorys deed onderzoek naar de Wet BIG. Daaruit bleek dat er verschillende interpretaties en misvattingen over deze wet bestaan. Zo is er onduidelijkheid over de mogelijkheden van bijvoorbeeld opdrachtgeverschap en functioneel zelfstandige bevoegdheid.

Minister Kuipers heeft naar aanleiding van het Ecorys-onderzoek besloten om een adviescommissie in te stellen. Deze commissie moet onderzoek doen naar de risicovolle handelingen.

Daarnaast wil de minister van deze commissie weten of er meer flexibiliteit kan worden aangebracht in de regeling ‘voorbehouden handelingen’ en of het mogelijk is om via zelfstandige bevoegdheid deelhandelingen te laten verrichten.

Ook wil Kuipers van de adviescommissie weten of de toelatingscriteria voor de BIG-registratie nog voldoende passen bij de huidige en toekomstige omstandigheden in de zorg.

Voor wat betreft het tuchtrecht is een onderzoek gedaan naar de lerende werking van het tuchtrecht door de universiteit Maastricht. Hier komen aanbevelingen uit zoals het meer toegankelijk maken van de uitspraken en de rol van de tuchtrechtfunctionaris.

Pas als alle adviezen bekend zijn, wil minister Kuipers een besluit nemen over eventuele aanpassingen in de Wet BIG.

De beleidsadviseurs van het KNGF, zullen dit op de voet blijven volgen en als dat nodig is invloed uitoefenen in het belang van de fysiotherapeuten.

Lees meer over dit onderwerp op de website van de Tweede Kamer.