19 mei 2022

Facturatie KRF NL vindt plaats vanaf 30 mei

De facturatie van de registerbijdrage(n) is dit jaar wat later dan de KRF geregistreerde fysiotherapeuten van ons gewend zijn. Dit heeft te maken met de samenwerking én het samengaan met de registers van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. In de week van 30 mei gaan we de facturen ten behoeve van de KRF NL registratie versturen.

Op 6 april jongstleden heeft de Algemene Ledenvergadering van het KNGF de tarieven voor registratie in KRF NL voor 2022 als volgt definitief vastgesteld.

€ 240,- voor inschrijving in het Basisregister Algemeen Fysiotherapeut KRF NL
€   60,- voor inschrijving per volgend deelregister
€   60,- voor inschrijving per volgend aantekeningenregister

De tarieven zijn inclusief btw, exclusief deelname aan de klachtenregeling en IOF. De facturen van je KNGF lidmaatschap, lidmaatschappen BI, IOF en klachtenregeling zijn reeds in de week van 19 april verzonden. De factuur hiervan vind je op www.mijnkngf.nl

De korting op de registerbijdrage(n) die je gewend was, omdat je ook lid bent van het KNGF, is komen te vervallen. Voor KNGF leden die geregistreerd staan in KRF NL betekent dit dat ze een factuur krijgen van het kwaliteitsregister zonder korting, echter hebben we de contributie voor het lidmaatschap van het KNGF verlaagd ten opzichte van 2021. Voor leden blijft de korting op de andere KNGF producten gehandhaafd

Op deze facturatie zijn de betalingsvoorwaarden KNGF/KRF van toepassing.

Het lidmaatschap van de beroepsvereniging -het KNGF- die jouw belangen behartigt, voor je opkomt en de positie van de fysiotherapie bewaakt en verbetert, staat los van het kwaliteitsregister.

Voor meer vragen en antwoorden over de facturatie van KRF NL verwijzen we je naar deze FAQ