cover--dry-needling.jpg
24 maart 2022

Aanbevelingen voor veilige toepassing van Dry Needling

Steeds meer fysiotherapeuten in Nederland voeren Dry Needling uit. De vraag onder patiënten naar deze behandeling neemt toe.

Dry Needling is een interventie die in Nederland wordt gebruikt als een vorm van fysiotherapie, onder andere ter pijninhibitie en verbetering van gewrichtsmobiliteit.  
Het besef dat de toepassing van Dry Needling niet vrij is van risico’s is belangrijk. In veruit de meeste gevallen verloopt de behandeling zonder problemen. De afgelopen jaren zijn echter verschillende complicaties, incidenten en calamiteiten beschreven waaronder pneumothorax (klaplong) en infectie. Deze zijn gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en bij de VvAA.  
In het document ‘Aanbevelingen voor de veilige toepassing van Dry Needling’ lees je hoe de kans op complicaties, incidenten en calamiteiten geminimaliseerd kan worden. Het document gaat specifiek in op de veilige toepassing van Dry Needling en geeft dus geen aanbevelingen over of en wanneer dit een effectieve interventie is om toe te passen. Het document is ontwikkeld door experts op het gebied van Dry Needling, in samenwerking met het KNGF. Bekijk de aanbevelingen op het Kennisplatform