handen-bij-elkaar---formaat-website.jpg
16 juni 2022

ALV: Marloes Meurs en Ellen Toet benoemd

Tijdens de 290ste Algemene Ledenvergadering van het KNGF (15 juni 2022) kozen de leden Marloes Meurs en Ellen Toet als nieuwe bestuursleden van het KNGF. Zij volgen Arjen van Zon (vice-voorzitter en penningmeester) en Henk Jansen (belangenbehartiging) op, die allebei de maximale 2 termijn actief waren als bestuurslid.

In zijn afscheidsspeech riep Henk Jansen de leden op om de discussies over allerlei onderwerpen te staken en samen te zoeken naar de gemeenschappelijkheden waarmee het KNGF de belangen van fysiotherapeuten kan en moet behartigen. Hij waarschuwde ook dat het kwaliteitssysteem dat ten grondslag ligt aan het nieuwe Kwaliteitshuis een ‘one package deal’ is, waar zorgverzekeraars zich aan moeten committeren.

Voorzitter Guido van Woerkom dankte beide ex-bestuurders voor hun tomeloze inzet en inbreng gedurende de 8 jaar dat zij in het bestuur zaten. Marloes Meurs en Ellen Toet heette hij van harte welkom.

Ook het Conslium - het adviesorgaan van het KNGF - kreeg verversing. De leden stemden voor de benoeming van Nienke de Vries en Romy Toussaint.

Naast deze benoemingen keurden de leden ook het Jaarverslag en de Jaarrekening van het KNGF, en een aanpassing in de reglementen van het Wetenschappelijk College Fysiotherapie, goed.