go-for-it.jpg
19 juli 2022

Profielschets nieuw KNGF-bestuurslid najaars-ALV 2022

Algemeen bestuurslid: Fysiotherapeutisch handelen, Beroepsinhoud en Kwaliteitsimplementatie

De benoemingsadviescommissie bestuurder (BAC) nodigt iedereen uit te reageren, die aantoonbaar voldoet aan de algemene eisen, competenties en vaardigheden en aan de profielschets van de specifieke vacature, die gesteld wordt. Ook jonge intramuraal werkende fysiotherapeuten met potentie en ambitie om op bestuurlijk niveau te acteren voor de vereniging worden uitgenodigd om te reageren.
 

De BAC streeft ernaar dat het bestuur in de nieuwe samenstelling als een team kan functioneren, waarbij het gezamenlijk voldoen aan alle hieronder beschreven eigenschappen en aandachtsgebieden leidend is.

De BAC vraagt bereidheid van de kandidaat om gemiddeld één tot maximaal twee dagen per week (in overleg te bepalen) voor deze functie beschikbaar te zijn.  Om het aftreedrooster van het bestuur aan de eisen van continuïteit te laten voldoen is het van belang dat kandidaten zo nodig bereid zijn om de bestuurstermijn eenmalig te verkorten.

Het KNGF-bestuur
Uitgangspunt voor het bestuur is dat er sprake moet zijn van een collegiaal en integraal bestuur dat op strategische hoofdlijnen bestuurt en de vereniging zowel intern als extern vertegenwoordigt. Uitvoering en beleidsvoorbereiding liggen bij het bureau van het KNGF.

Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden, in 2022 tijdelijk voor één termijn uitgebreid met een extra bestuurslid, in verband met het samengaan met SKF. Bestuursleden worden gekozen door de leden in de algemene ledenvergadering. Bestuursleden zijn herkenbaar voor, en hebben een goede band met de leden.

Naast de voorzitter en de penningmeester zijn er drie bestuursleden algemeen lid, met ieder een eigen aandachtsgebied. De wijze van besturen is integraal, waarbij de aandachtsvelden als accenten gezien moeten worden. Het bestuur bestuurt gezamenlijk als team op de strategische hoofdlijnen van de vereniging. Tenminste vier van de vijf leden zijn werkzaam (geweest) als fysiotherapeut, hebben een actuele registratie in het BIG register als fysiotherapeut en allen hebben bestuurlijke of toezichthoudende ervaring of affiniteit daarmee. Daarnaast wordt gestreefd naar een man-vrouwverdeling in het bestuur, die passend is bij de verdeling binnen de beroepsgroep. 

In totaliteit dienen de kernfuncties van het KNGF, te weten belangenbehartiging, leden en kwaliteit, goed geborgd te zijn in de werkzaamheden van alle bestuursleden en het bestuur als geheel. 

De kernactiviteit belangenbehartiging is strategisch belegd bij de voorzitter zodat deze overall kan blijven bewaken. Bij de algemene bestuursleden zit belangenbehartiging, in het kader van het gehele beleid en in de context van hun aandachtsgebied. Dit geldt ook voor innovatie.

De BAC vindt het belangrijk dat de beschikbare portefeuille wordt ingevuld door een kandidaat die herkenbaar is voor, en verbindend met de intramuraal werkende fysiotherapeut. Daarnaast strekt kennis van, en ervaring met de mogelijkheden van het gebruik van data in de praktijk en wetenschap tot aanbeveling. Ook is kennis en ervaring met zorginnovatie, ontwikkelingen op het gebied van toepassing van ICT in de beroepspraktijk en passende zorg een pré.

Algemene eisen, competenties en vaardigheden voor elk bestuurslid

 • Kennis van en affiniteit met de beroepsgroep in de breedste zin van het woord 
 • Visie op de toekomst van het vak en de plaats in het stelsel en op de fysiotherapeut en diens positie in de gezondheidszorg en maatschappij, in aansluiting op de visie en het meerjarenplan van het KNGF
 • Een voor de functie/portefeuille relevant netwerk
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende affiniteit met bereidheid tot bijscholing
 • Politiek- en organisatiesensitief en verbindend
 • Overstijgend overzicht, strategisch inzicht, ziet samenhang en weegt de belangen goed
 • Vernieuwend en open
 • Evenwicht tussen distantie en betrokkenheid
 • En vanzelfsprekend:
  • Gewoon lid van het KNGF (artikel 3 wet BIG geregistreerd fysiotherapeut)
  • Geïnteresseerd in, en op de hoogte van de huidige verenigingsstructuur van het KNGF 
  • Onderschrijft de visie en doelstellingen van het KNGF 
 • Communicatief vaardig 
 • Aantoonbaar een teamspeler
 • Integer en altijd gericht op het gezamenlijk belang in de vereniging
 • Bestuurslidmaatschap is een nevenfunctie

 

Algemeen bestuurslid: Fysiotherapeutisch handelen, Beroepsinhoud en Kwaliteitsimplementatie.
Dit bestuurslid richt de aandacht op professioneel vakinhoudelijk handelen in eerstelijns en intramurale gezondheidszorg en de implementatie van kwaliteit in de praktijk. Zij/hij kent de wereld van fysiotherapie vanuit de praktijk en heeft een visie op de toekomstige, inhoudelijke ontwikkelingen van het vak fysiotherapie, bij voorkeur ook op het gebied van data, informatiebeleid en innovatie, en de wijze waarop deze ontwikkelingen in de praktijk geïmplementeerd kunnen worden. Zij/hij heeft en onderhoudt  een relevant netwerk binnen de fysiotherapie, bij voorkeur tevens op het gebied van data en innovatie.

 

Meer informatie

Heb je vragen naar aanleiding van deze profielschets? Neem dan gerust contact op met een van de BAC-leden:

Davy Paap davy.paap@gmail.com
Liselot Schiphorst liselot@therapeuticumutrecht.nl
Marc Rietberg m.rietberg@amsterdamumc.nl
Heleen Post h.post@kngf.nl
Guido van Woerkom g.vanwoerkom.bestuur@kngf.nl

Solliciteren

Heb je interesse? Dan kun je je kandidaat stellen door je cv en motivatie te sturen aan bac@kngf.nl, vóór 22 augustus aanstaande. De eerste gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats op 5 september (18.00-20.00 uur) en 12 september (17.00 – 19.00 uur) a.s., in Amersfoort.