boek-openslaan.jpg
19 juli 2022

Minister en eerstelijnscoalitie overleggen over jaarverantwoording

De Eerstelijnscoalitie, waarin ook het KNGF vertegenwoordigd is, heeft met minister Helder gesproken over de effecten van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) voor praktijken in de eerste lijn. Uitgangspunt bij dat gesprek was de gezamenlijke wens om afspraken te maken over een passende verantwoording. Hierdoor kunnen ook fysiotherapeuten de jaarverantwoording op een zinvolle en zo eenvoudig mogelijke manier afleggen en de administratieve lasten verder verminderen.

Het ministerie van VWS en de Eerstelijnscoalitie starten direct na de zomer een gezamenlijk traject, waarvan verwacht wordt  dat er een substantiële verbetering in de regeling en de vragenlijsten van het ministerie van VWS en de NZa wordt bereikt.
 

In dit traject worden de volgende acties ondernomen.

  • Toetsen hoe de jaarverantwoording in de praktijk uitpakt voor verschillende zorgaanbieders.
  • Een objectieve weergave van de (effecten van) bestaande regelingen, het voorstel van de Eerstelijnscoalitie en de recente motie van Corine Ellemeet naast elkaar.
  • Een ingroeimodel over twee jaar voor een ‘rustige implementatie’. De mogelijkheden worden verder verkend, waarbij het nog niet handhaven door de NZa de basis is.
  • De dubbele uitvragen van met name zorgverzekeraars beperken. Dit betreft zowel het hergebruiken van informatie die al in de maatschappelijk jaarverantwoording wordt uitgevraagd, als het stroomlijnen van de verschillende definities.

Meer informatie vind je hier
Bron: LHV