web-kngf---5nov21--024--mcklin-fotografie.jpg
11 januari 2022

Valpreventie hoog op de Twentse agenda

Samen met Twentse Koers en andere organisaties, waaronder huisartsorganisaties, werkt de Twentse Fysiotherapeuten Organisatie (TFO) aan valpreventiebeleid. 

Twentse Koers is een samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten, GGD Twente en provincie Overijssel en Menzis. Het samenwerkingsverband richt zich op een breed scala aan projecten in samenwerking met diverse partners waaronder zorgaanbieders en gemeentes. Ouderen zijn in Twente benoemd als een specifieke doelgroep. Leefstijl gerelateerde interventies zoals valpreventie, de diabetes challenge en GLI krijgen, mede daardoor, binnen de Twentse Koers gerichte aandacht. 

Fysiotherapeuten Jan Willem Leidekker en Carin Strampel vertellen over de nut en noodzaak van valpreventie zoals die is vormgegeven in een Almeloos centrum, de Kolk. Beiden pleiten voor een gedegen multidisciplinaire aanpak, in heel Twente. Lees het interview

De komende tijd gaat de TFO de contacten met de directe omgeving verstevigen en het valpreventiebeleid verder implementeren. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martin Vloedgraven, regioadviseur KNGF via e-mail: m.vloedgraven@kngf.nl.