tweede-kamer.jpg
11 januari 2022

Samenwerking met nieuwe kabinet

Gisteren was het zover. Het kabinet-Rutte IV stond met de koning op het bordes.

Het coalitieakkoord kenden we al, dat biedt ruimte om de meerwaarde van fysiotherapie beter te benutten. Nu weten we ook wie dat programma gaan uitvoeren. Voor de fysiotherapie zijn met name de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers en staatssecretaris Maarten van Ooijen relevant. Ook Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport gaan we treffen. Een nadere kennismaking met de drie bewindspersonen:

Ernst Kuipers (D66) is van origine internist en maag-darm-leverarts en werkte 21 jaar in het Erasmus MC. De afgelopen twee jaar is hij vooral bekend als het gezicht van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS). Hij heeft onder andere curatieve zorg, zorgverzekeringswet, zorgtoeslag en pakketbeheer, betaalbaarheid van de zorg, arbeidsmarktbeleid en Corona in zijn portefeuille. Minister Kuipers gaan we deze kabinetsperiode vaak ontmoeten. Het plan van aanpak ‘Naar een passende aanspraak fysio- en oefentherapie’, gericht op het verbeteren van de aanspraak op fysiotherapie in het basispakket, wordt in nauwe samenspraak met hem verder uitgewerkt.

Maarten van Ooijen (ChristenUnie) is beëdigd als staatssecretaris van VWS. Hij was wethouder in Utrecht en voorzitter van Perspectief, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. Als wethouder was hij verantwoordelijk voor Maatschappelijke ondersteuning, Welzijn, Asiel en integratie en Sport. Wij komen Van Ooijen vooral tegen waar het gaat om de preventie en de Gecombineerde Leefstijlpreventie (GLI) die hij, naast onder andere jeugd en de GGZ, in zijn portefeuille heeft. 

Conny Helder (VVD) heeft een achtergrond in de zorg. Zij was tot voor kort bestuurder bij zorgorganisatie TanteLouise en lid van het bestuur van brancheorganisatie Actiz. Minister Helder is naast minister voor Langdurige Zorg verantwoordelijk voor Sport.  Ook in de hoedanigheid als minister verantwoordelijk is voor Ontregelde zorg, Organiseerbaarheid en Regionalisering komen we haar tegen. 

Het KNGF kijkt uit naar samenwerking met de bewindspersonen. Bredere inzet van fysiotherapie kan veel bijdragen aan de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren van mensen en kan, in veel gevallen, meer belastende en duurdere zorg voorkomen. Het is een gezamenlijke opgave om, in het belang van patiënt en samenleving, substitutie en prehabilitatie op gang te brengen en te werken aan preventie.