18 januari 2022

Meldpunt contractering

In de laatste maanden van 2021 konden fysiotherapeuten bij het Meldpunt Contractering terecht voor klachten over aangeboden overeenkomsten en over het proces en de informatievoorziening van contractering.

Wij gebruiken dit meldpunt om inzicht te krijgen in wat er speelt rondom dit dossier en om mogelijk onrechtmatig handelen van verzekeraars op het spoor te komen. Waar nodig geven we signalen door aan de NZa of de ACM.

Uitkomsten

In totaal hebben we 63 signalen ontvangen. Gezien het aantal vragen dat we de afgelopen tijd hebben gekregen, is dat niet veel. Daardoor is de uitkomst niet representatief. De signalen geven ook geen aanleiding om een melding te doen bij de NZa of de ACM. Natuurlijk blijven we wel continu in gesprek met deze instanties over dit soort signalen. Uit de binnengekomen signalen kunnen we een aantal rode draden afleiden: de tarieven zijn niet kostendekkend, er is geen sprake van werkelijke onderhandelingen en er is te weinig tijd om in te spelen op veranderingen. Dat zijn onderwerpen die we ook geregeld met verzekeraars bespreken. Als je meer wilt weten over dit proces, laat het dan gerust weten via zorgverzekeraars@kngf.nl.

Vragenlijst gecontracteerd of ongecontracteerd werken

Om inzicht te krijgen in hoeveel fysiotherapeuten gecontracteerd of (deels) zonder contract werken, ontvang je eind deze week een mail met een link naar een vragenlijst over het wel of niet getekend hebben van overeenkomsten met zorgverzekeraars. Dit onderzoek is een herhaling van het onderzoek uit 2019. Om een zo goed en representatief mogelijk beeld te krijgen is het van belang dat zoveel mogelijk praktijkhouders deze vragenlijst invullen. Houd je mailbox dus in de gaten.