corona-1.jpg
01 maart 2022

Herziening KNGF-standpunt Fysiotherapie bij COVID-19

Na het verschijnen van het vorige standpunt in juni 2020, hebben we inmiddels meer inzicht en ervaring in de fysiotherapiebehandeling van mensen met COVID-19 - ná ziekenhuisontslag of thuisdoorgemaakte COVID-19.

Ook kwam er veel feedback op onze vragenlijst die we in Fysio E-nieuws hebben verspreid, dank daarvoor!  Er is nu meer bekend en onderzocht over het klinisch beeld van patiënten, het beloop van de klachten en het herstel. Daarom hebben wij ons standpunt aangepast/aangevuld op de volgende onderdelen:
•             Post-COVID-syndroom: meer aandacht voor patiënten met aanhoudende klachten.
•             Klinisch beeld en beloop: herziening van de beschrijving van het klinisch beeld en beloop, inclusief een beschrijving van de meest voorkomende aanhoudende klachten. 
•             Klinimetrie: meetinstrumenten voor het diagnosticeren, monitoren en evalueren. 
•             Fysieke belastbaarheid: up-to-date aanbevelingen voor de opbouw van de fysieke belastbaarheid. 
•             Multidisciplinaire behandeling: indicaties voor een hart-vaat-long fysiotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut en geriatrie fysiotherapeut. 
               Daarnaast ook indicaties voor oefentherapie, diëtetiek, ergotherapie, logopedie en indicaties voor overleg met de huisarts. 
•             Stop-criteria: aanbevelingen over wanneer het therapeutisch proces afgesloten dient te worden.

Dit standpunt geeft fysiotherapeuten praktische handvatten voor het fysiotherapeutisch handelen bij deze doelgroep.

Ontwikkeling is gedaan op initiatief van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), in samenwerking met de Vereniging voor Hart-, Vaat-, Longfysiotherapie (VHVL), Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Geriatrie (NVFG), Nederlandse Vereniging van Revalidatiefysiotherapeuten (NVRF), Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisfysiotherapie (NVZF), Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek (NFP). Ook het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) zijn geraadpleegd. Vanuit het Longfonds zijn patiënten betrokken geweest bij de tot-stand-koming van 'KNGF-standpunt Fysiotherapie bij COVID-19 Versie 3.0 Aanbevelingen voor fysiotherapeutisch handelen in de eerste lijn’.