toetsenbord.jpg
08 december 2022

Minister Kuipers beantwoordt Kamervragen over fysiotherapie

Op 22 november berichtten we over schriftelijke Kamervragen over fysiotherapie. De eerste antwoorden van minister Kuipers zijn verschenen. We zetten de belangrijkste punten voor je op een rij.

Uit eigen zak betalen voor revalidatiezorg?

SP-Kamerlid Hijink stelde vragen over het bericht dat patiënten alleen in aanmerking komen voor bepaalde vormen van revalidatiezorg uit de basisverzekering, als ze eerst uit eigen zak (of via een aanvullende verzekering) voor fysiotherapie hebben betaald.

Vangnetten

In zijn beantwoording wijst minister Kuipers op de verschillende vormen van revalidatie. Daarbij kan eerstelijnszorg, zoals fysiotherapie, een rol spelen. Die eerstelijnszorg moet dan wel door mensen zelf worden betaald. Voor wie dat niet kan, zijn er vangnetten. Daarmee worden patiënten tegemoetgekomen of gecompenseerd voor gemaakte kosten. Voorbeelden zijn collectieve (aanvullende) verzekeringen via de gemeente, een beroep op bijzondere bijstand of de regeling fiscale aftrek specifieke zorgkosten.

Naar een passende aanspraak voor eerstelijns fysio- en oefentherapie

Interessant voor ons, is dat minister Kuipers zegt dat ‘de vormgeving van de aanspraak op fysio- en oefentherapie op dit moment [wordt] heroverwogen. Het Zorginstituut heeft daarom een opdracht gekregen voor het traject ‘Naar een passende aanspraak voor eerstelijns fysio- en oefentherapie’. Aan het eind van het traject zal het Zorginstituut een advies uitbrengen over een geschikte vormgeving van de aanspraak van eerstelijns fysio- en oefentherapie in de basisverzekering, daarbij rekening houdend met de uitgangspunten van passende zorg.’

Dit is geen nieuwe informatie voor ons; het KNGF is bij dit traject betrokken. Het is goed om te zien dat de minister dit traject in antwoord op Kamervragen benoemt.

Medisch noodzakelijk, niet in het basispakket

Ook JA21-Kamerlid Pouw-Verweij kreeg antwoorden op Kamervragen over medisch noodzakelijke fysiotherapeutische zorg, die niet in het basispakket zit.

In zijn beantwoording van die vragen schrijft de minister: "Het tijdig verlenen van fysio- en oefentherapeutische zorg kan eventuele toekomstige kosten besparen door het voorkomen van (duurdere) zorg in het ziekenhuis. Mits de zorg van de fysio- of oefentherapeut aantoonbaar effectief is." Hij verwijst naar recente onderzoeken die dit aantonen en dat monitoring door het Zorginstituut dit ook bevestigt.

Minister wijst Duits systeem af

In reactie op de vragen over de samenwerking tussen huisarts en/of specialist en de fysiotherapeut bij het opstellen van een behandelplan (Duitse systeem), is minister Kuipers helder in zijn afwijzing van dat Duitse systeem: "Fysiotherapie is een zelfstandig beroep volgens artikel 3 wet BIG en fysiotherapeuten stellen zelf behandelplannen op. Ik ben daarom geen voorstander van een vergelijkbaar systeem als in Duitsland, waarbij we artsen weer een rol geven in het bepalen van het fysiotherapeutische behandelplan."

Het KNGF is blij met deze heldere stellingname van de minister.

Vervolgens wijst de minister ook hier op het traject ‘Naar een passende aanpsraak voor eerstelijns fysio- en oefentherapie’ en de betrokkenheid van onder andere het KNGF. "Mede op basis van het kwaliteitskader zal het Zorginstituut advies uitbrengen over een geschikte vormgeving van de aanspraak van eerstelijns fysio- en oefentherapie in de basisverzekering, daarbij rekening houdend met de uitgangspunten van passende zorg. Met als doel om per 1 januari 2025 een passende aanspraak te realiseren voor fysio- en oefentherapie."

Lees hier ons bericht van 22 november: Kamerleden stellen vragen over fysiotherapie

Wil je contact met KNGF Public Affairs?

Gerben Horst
Adviseur Public Affairs
[email protected]