pijl-in-de-roos.png
28 april 2022

Marloes Meurs en Ellen Toet worden voorgedragen als nieuwe KNGF-bestuursleden

Bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 15 juni 2022 zal de Benoemingsadviescommissie (BAC) van het KNGF Marloes Meurs en Ellen Toet voordragen voor het KNGF-bestuur.

Op 15 juni zullen KNGF-bestuursleden Arjen van Zon en Henk Jansen aftreden. Zij hebben het maximum van twee bestuurstermijnen volgemaakt.

Daarom heeft de BAC de afgelopen tijd kandidaten voor hun vervanging gesproken. Marloes Meurs wordt voorgedragen voor de portefeuille van penningmeester/verenigingszaken en Ellen Toet voor de portefeuille van Organisatie, Communicatie, Ondernemerschap, Samenwerking en Belangenbehartiging.

De BAC schrijft daarover onder meer: "Gezamenlijk brengen zij de nodige diversiteit in kennis, ervaring en kwaliteiten mee, die goed en nodig zijn voor het bestuur van KNGF en het bestuur sterk maakt. De BAC is blij om deze twee uitstekende, vrouwelijke kandidaten voor te kunnen dragen. En zo weer balans te brengen in het op dit moment volledig uit mannen bestaande bestuur."

De meer uitgebreide motivatie van de BAC bij de voordrachten van beide kandidaten publiceren wij op maandag 9 mei, bij de stukken voor de ALV.

De BAC heeft ook een profielschets opgesteld voor de vervanging van Brechtus Engelsma, die komend najaar zijn twee termijnen als KNGF-bestuurslid heeft volgemaakt. De wervings- en selectieprocedure hiervoor wordt vervolgd. De voordracht voor zijn vervanging volgt bij de najaars-ALV.