fp04-cover-standpuntpijn-groot.jpg
26 april 2022

“Iedere fysiotherapeut moet hiermee aan de slag.”

Het KNGF-Standpunt Fysiotherapie bij patiënten met pijn bevat standpunten over preventie van chroniciteit en behandeling van chronische pijn.

Zo staat beschreven wat fysiotherapeuten kunnen en doen in de behandeling van pijnklachten. Het geeft richting aan de fysiotherapeut en andere zorgverleners en stimuleert samenwerking. 

Albère Köke, fysiotherapeut, onderzoeker en lid van de werkgroep: “De fysiotherapeut vervult een cruciale rol. Wij zien patiënten al in de vroege fase en kunnen vaak snel inschatten bij wie de pijn chronisch wordt. In dat laatste geval is het belangrijk dat de fysiotherapeut de focus van de behandeling verlegt van het wegnemen van de pijn naar behoud van kwaliteit van leven door te blijven bewegen.” 

Door duidelijk te maken aan andere beroepsgroepen wat de fysiotherapeut kan en doet in de behandeling, diagnostiek en preventie van pijnklachten, wil het KNGF bijdragen aan de interprofessionele samenwerking van zorgverleners en zodoende aan de zorg voor patiënten met pijn. 

Lennard Voogt, Lector complexe pijn Hogeschool Rotterdam en werkgroeplid: “Het standpunt zie ik vooral als startpunt. Voor de ene fysiotherapeut vraagt het om een attitudeverandering, voor de ander een aanpassing in gedrag of werkwijze. Maar bovenal is de boodschap: ga ermee aan de slag en kom gezamenlijk in beweging. Ga eens met de huisarts en psycholoog om de tafel hoe met pijnpatiënten om te gaan. En vergeet niet de patiënt zelf te nodigen. Juist die kan helpen om de samenwerking goed vorm te geven.” 

Wil je meer weten over het standpunt en jouw rol als fysiotherapeut?  
Meld je dan aan voor de webinar op 9 mei of 16 mei. De start is om 19.30 uur. 

Bekijk het standpunt Fysiotherapie bij patiënten met pijn