henk-kop--verkl.jpg
26 april 2022

Een inclusief collectief

Er vallen drie zaken op in de discussies die de afgelopen weken in de Actiegroep op Facebook zijn gevoerd. Allereerst is dat de polemiek over de verplichte intervisie. Wat daarover beweerd en gevonden wordt klopt niet.

Destijds stemden de leden tegen verplichte intervisie in KRF NL. In het ‘nieuwe’ individuele Register Fysiotherapie van het Kwaliteitshuis is ook geen sprake van verplichte intervisie. In het nieuwe praktijkregister label basis, waarvoor praktijken zich vrijwillig kunnen inschrijven, is dataverzameling een verplichting en wordt alleen gevraagd de principes van reflecterend leren te onderschrijven. Daar mag iedereen wat van vinden, maar dan graag zonder de framing dat het KNGF tegen de wil van de leden intervisie alsnog verplicht heeft gesteld.

Tweede punt is de opmerking van onze voorzitter dat we streven naar erkenning als medische discipline. Als we dat bereiken, inclusief een ruimere aanspraak in de basisverzekering, dan levert dat  vooral voordelen op. Voor ons als fysiotherapeut en vooral voor onze patiënten.

Dat heeft niets te maken met een gebrek aan waardering voor andere (paramedische) disciplines. Het heeft wel te maken met het respect voor het eigen kunnen, ons steeds hogere opleidingsniveau, de wetenschappelijke onderbouwing van ons vak en de overtuiging dat fysiotherapeuten vergaand meer kennis hebben van het bewegingsapparaat dan huisartsen en veel medisch specialisten. We zijn ervan overtuigd dat andere medische disciplines met fysiotherapeuten zouden moeten samenwerken om de juiste zorg voor patienten te leveren. Om die reden zoeken we meer aansluiting bij deze andere beroepen en willen ons meer als medisch beroep positioneren. Dat sluit ook aan bij onze status als artikel 3 beroep in de Wet BIG, waaronder medisch specialisten en huisartsen vallen, net als fysiotherapeuten. Laten we er met elkaar goed over discussiëren.

Het derde punt is de vraag ‘waarom zou ik lid van het KNGF zijn?’. Ik zie dat collega’s redeneren dat een registratie als individueel fysiotherapeut of praktijk voldoende zou zijn. Met alle respect; die redenering is niet juist. Een kwaliteitsregister behartigt je belangen in Den Haag en tegenover zorgverzekeraars niet. Een kwaliteitsregister maakt geen richtlijnen voor je, doet geen wetenschappelijke onderzoek, geeft geen voorlichting en advies, promoot het vak niet, organiseert geen webinars of de Dag van de Fysiotherapeut, oefent geen invloed uit op het inkoopbeleid van zorgverzekeraars, stimuleert niet dat er een cao komt, geeft geen vakblad uit, streeft niet naar een beter tarief en minder administratie en ga zo maar door. Het KNGF doet dat allemaal wél!

En het allerbelangrijkste; het KNGF -jouw beroepsvereniging- zorgt er voor dat de fysiotherapie een stevige plaats in het zorgstelsel heeft en dat zorgverzekeraars fysiotherapie blijven vergoeden (ja, ik weet het: te weinig).

Als we die plaats in het stelsel en dus die vergoeding willen behouden (en uitbouwen) dan heb je elkaar nodig. Een collectief dat beweegt in het besef dat iedereen uniek is en een eigen kijk op de ontwikkeling van het vak heeft. Een collectief dat van z’n onderlinge verschillen z’n kracht maakt.

Een écht inclusief collectief dus. Daarvan moet je gewoon lid zijn. Om alles wat hierboven staat en vooral, omdat je simpelweg solidair wilt zijn en je collega’s wilt steunen. Dat is het inclusieve collectief dat we samen moeten willen maken. Da’s een collectief waar je niet van wegloopt, al was het maar vanwege jouw eigen belang.