02 september 2021

Samenwerking KNGF met de Hersenstichting

In Nederland zijn ongeveer 4 miljoen mensen met een hersenaandoening. Veel voorkomende hersenaandoeningen zijn dementie, parkinson, cerebrovasculair accident (CVA, ook wel beroerte) en multiple sclerose (MS). Veel mensen hebben last van zichtbare en onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening.

Voor patiĆ«nten en hun naasten speelt de fysiotherapeut een cruciale rol in het herstel van de lichamelijke en mentale gevolgen van een hersenaandoening. Het vroegtijdig starten van fysiotherapie na bijvoorbeeld een CVA is essentieel voor een zo optimaal mogelijk herstel. Ook wanneer volledig herstel niet mogelijk is, helpt de fysiotherapeut bij het leren omgaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening en bij het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Om mensen met bewegingsstoornissen als gevolg van een hersenaandoening de optimale zorg te kunnen bieden, is een goede wetenschappelijke onderbouwing van het handelen door fysiotherapeuten essentieel.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Hersenstichting gaan samenwerken in een gezamenlijke wetenschappelijke subsidieronde. Het doel is de optimale inzet van fysiotherapie en vermindering van de ziektelast bij mensen met een hersenaandoening. Doel is tevens om bij te dragen aan een zichtbare toename van het aantal behandelingen waarvan bewezen is dat zij de ziektelast verminderen en/of het functioneren verbeteren door een optimale inzet van fysiotherapie.

Deze subsidieronde wordt 1 november a.s. opengesteld.


Op woensdag 1 september ondertekenden Heleen Post, directeur KNGF, en Merel Heimens Visser, directeur-bestuurder Hersenstichting, het samenwerkingscontract.

Foto: Frans Kanters